Tích hợp WooCommerce

WooCommerce là một plugin mã nguồn mở trên WordPress hỗ trợ thiết kế website thương mại điện tử hay web bán hàng. Tác vụ của nó là biến website trở thành một trang thương mại điện tử nhanh chóng, hiệu quả. WooCommerce có toàn bộ các chức năng mà một web bán hàng cần có như: giỏ đơn hàng, số lượng hàng hóa, thanh toán, khuyến mãi, đăng ký khách hàng,…

Ở bài viết này AhaChat sẽ hướng dẫn bạn tích hợp Chatbot với Woocommerce để đồng bộ đơn hàng từ kịch bản shopping trong bot lên đơn hàng của Woocommerce

1. Cách lấy Consumer key và Consumer secret từ Woocommerce

Truy cập vào admin của woo-commerce và thực hiện như sau: Woocommerce ---> Settings ---> Tab Advanced --->Tab REST API

Nhấn nút Add key

Màn hình tạo mới Key sẽ hiện ra.

Nhập thông tin như màn hình trên và nhấn nút Generate API key màn hình tạo thành công như dưới đây:

Copy thông số Consumer key và Consumer secret

Vào ahachat.com chọn bot cần tích hợp và thực hiện như sau: Cài đặt ---> tích hợp ---> kéo xuống dưới chọn ô tích hợp Woocommerce và điền các thông số đã copy trên vào hai ô tương ứng

Ô Base URL điền địa chỉ trang website của bạn ---> bấm lưu

  1. Tạo đơn hàng trong AhaChat bằng kịch bản shopping và đẩy lên Woocommerce

Mẫu Shopping V2: https://ahachat.com/help/docs/chatbot-shopping-v2

Mẫu Shopping V3: https://ahachat.com/help/docs/chatbot-shopping-v3

2.1 Trong kịch bản Shopping chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block Woocommerce

2.2 Block Woocommercesẽ có 2 phần để đẩy đơn hàng lên là một sản phẩm và nhiều sản phẩm

2.3 Đối với kịch bản shopping chỉ bán mỗi một sản phẩm ta tạo sản phẩm đó trên Woocommerce và trong block chọn sản phẩm tương ứng cần đẩy lên

Block này nên đặt dưới block điền thông tin để truyền các thuộc tính địa chỉ vào

2.4 Đối với kịch bản shopping bán nhiều sản phẩm thì ở mỗi sản phẩm cần lưu thêm thuộc tính {{product_id}} với giá trị là số ID trên mục sản phẩm của Woocommerce

2.5 Trong Block API Add_to_card thêm giá trị cho sku là thuộc tính {{product_id}} đã lưu trên các sản phẩm

2.6 Bên mục nhiều sản phẩm nhập thuộc tính {{shop_cart}} như hình ( lưu ý cũng đặt block này bên dưới block điền thông tin để lấy các thuộc tính địa chỉ

Sau khi đặt hàng thành công sẽ thấy đơn hàng đã được đẩy lên Woocommerce

Bạn có thể copy kịch bản này rồi chỉnh sửa để tiết kiệm thời gian:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/c0db4f086bd6466b44010058e2742096foGUjgdpHr1973108

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn sẽ kết hợp được công cụ bán hàng và chatbot một cách hiệu quả.