Tích hợp Haravan

Haravan là một nền tảng thương mại điện tử , cung cấp cho các doanh nghiệp và cửa hàng một giải pháp bán hàng toàn diện: từ cửa hàng đến online, từ website đến facebook, diễn đàn, sàn thương mại điện tử.

Ở bài viết này AhaChat sẽ hướng dẫn bạn tích hợp Chatbot với Haravan để đẩy đơn hàng từ chatbot lên đơn hàng của Haravan

1. Cách tích hợp Haravan vào bot AhaChat

Đăng nhập vào AhaChat chọn bot cần tích hợp Haravan và thực hiện như sau: Cài đặt ----> Menu Tích hợp ----> kéo xuống chọn phần Haravan bấm vào nút tích hợp.

Bạn phải đăng nhập vào shop của mình trên Haravan trước, giao diện sẽ chuyển hướng tới phần liên kết ứng dụng AhaChat vào website, ta chọn đồng ý.

Sau khi bấm cài đặt sẽ hiện ra thông báo “Đã tích hợp với shop {tên shop}”. Vậy là đã xong phần tích hợp

2. Tạo đơn hàng trong AhaChat bằng kịch bản shopping và đẩy lên Haravan

Mẫu Shopping V2: https://ahachat.com/help/docs/chatbot-shopping-v2

Mẫu Shopping V3: https://ahachat.com/help/docs/chatbot-shopping-v3

2.1 Trong kịch bản Shopping chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block Haravan

2.2 Block Haravan sẽ có 2 phần để đẩy đơn hàng lên là một sản phẩm và nhiều sản phẩm

2.3 Đối với kịch bản shopping chỉ bán mỗi một sản phẩm ta tạo sản phẩm đó trên Haravan và trong block chọn sản phẩm tương ứng cần đẩy lên, chọn số lượng là 1 và phí vận chuyển nếu có

Block này nên đặt dưới block điền thông tin để truyền các thuộc tính địa chỉ vào

2.4 Đối với kịch bản shopping bán nhiều sản phẩm thì ở mỗi sản phẩm cần lưu thêm thuộc tính {{product_id}} với giá trị là Product ID của sản phẩm trên Haravan

2.4.1 Cách lấy ID sản phẩm trên Haravan: Vào mục sản phẩm → Tất cả sản phẩm → chọn sản phẩm bất kỳ

2.4.2 Trong thông tin chi tiết sản phảm kéo xuống phần biến thể ---> chọn một biến thể sản phẩm bạn muốn tạo trong kịch bản shopping

2.4.3 Trên phần url sẽ thấy đường link có dạng:

https://shop-demo-6.myharavan.com/admin/products/1035312377/variants/1077598001

trong đó dãy số cuối cùng 1077598001 sẽ là ID sản phẩm cần lấy

2.5 Trong Block API add_to_cart thêm giá trị cho sku là thuộc tính {{product_id}} đã lưu trên các sản phẩm

2.6 Bên mục nhiều sản phẩm nhập thuộc tính {{shop_cart}} như hình ( lưu ý cũng đặt block này bên dưới block điền thông tin để lấy các thuộc tính địa chỉ

Sau khi đặt hàng thành công sẽ thấy đơn hàng đã được đẩy lên Haravan

Bạn có thể copy kịch bản này rồi chỉnh sửa để tiết kiệm thời gian:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/6f1243b4d78cb6309aae3a19742407e4gF6pZpVPTq2123010

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn sẽ kết hợp được công cụ bán hàng và chatbot một cách hiệu quả.