Cách tạo Chatbot Shopping V1

Demo: https://m.me/ahachatviral?ref=shop

‌Tạo shop bán hàng sẽ giúp khách hàng của bạn mua được sản phẩm ngay trên Messenger, không cần phải đăng nhập vào một website khác để bắt đầu tiến trình mua hàng.

Đặc biệt, mẫu bán hàng của AhaChat được tạo trên Google Sheet nên rất dễ sử dụng và trực quan. Dữ liệu của bạn được hoàn toàn bảo mật. Khách lần đầu mua hàng sẽ yêu cầu xác thực số điện thoại, địa chỉ, còn những lần sau sẽ tự động ghi nhớ những thông tin này.

1. Copy file sheet từ AhaChat

‌Bạn phải copy file này chứ không được tạo file mới vì nó chứa mẫu bán hàng của AhaChat. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rLeXklnhhg6MDf9qMNRwWF2zZt5xNCebf6A-c4DoXDs/copy

Cột chữ trắng nền da cam: Có thể thay đổi dữ liệu Cột chữ trắng nền xanh lá cây: Là cột tự động tính toán, không được sửa

Sheet Cài đặt gồm:

  • AHACHAT TOKEN: Vào menu Cài đặt để lấy broadcast api token dán vào.

  • AHACHAT BOT ID: Vào kịch bản trò chơi để lấy bot id là số trên url. Bắt buộc phải sửa 2 thông số này thì shop mới chạy được bằng bot.

2. Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tools > Script editor

‌Vào file bạn vừa copy xong, chọn Tools > Script editor

Tại giao diện code, vào Deploy > New deployment

Khi hộp thoại thông báo hiện ra thì bạn hãy đồng ý

Chú ý phải chọn Anyone, even anonymous để bất kỳ ai chat với bot thông tin cũng được lưu vào. Tại đây cũng copy link để dùng cho bước tiếp theo.

3. Tạo link webview cho google sheet

Webview chính là cách để hiển thị shop trong Messenger. Truy cập: https://link.ahachat.com/ Dán link ở bước 2 vào cùng với tên rút gọn: trong ví dụ này là ahashop

4. Vào https://ahachat.com để tạo kịch bản

  • bat_dau: Hiển thị lời chào và nút bấm mua hàng.
  • hoadon: Hiển thị mã đơn hàng.
  • chitiet (có tích hợp API): Hiển thị thông tin đơn hàng chi tiết (sản phẩm, giá, đã giao hay chưa).

5. Sửa nội dung các block trong kịch bản shop

Block bat_dau: Thay bằng link của bạn, ví dụ: https://link.ahachat.com/ahashop?messenger_user_id={{messenger_user_id}}&full_name={{full_name}}

Block hoadon (không được đổi tên block này):

Block chitiet (có tích hợp API): Tại ô tích hợp API thay bằng link của bạn, ví dụ: https://link.ahachat.com/ahashop?order_id={{mahoadon}} Sử dụng thuộc tính {{trangthaihoadon}} để biết tình trạng đơn hàng.

6. Quay lại file sheet copy ở bước 1 và sửa thông số AHACHAT TOKEN và AHACHAT BOT ID

Vào block bất kỳ trong kịch bản vòng quay may mắn, bấm vào biểu tưởng chữ (i) để copy 2 giá trị này vào file sheet Cài đặt

7. Kết quả