Tích hợp Facebook CAPI

1. Thiết lập Dataset trên AhaChat

Trong Menu Cài đặtTích hợp → bạn bấm vào Thiết lập Dataset (Tập dữ liệu)

Một Popup hiện lên, bạn chọn BM chứa Fanpage bạn muốn kết nối, bấm Tiếp tục

Chọn Trang bạn muốn thiết lập sự kiện, bạn chỉ có thể tạo duy nhất một Tập dữ liệu cho mỗi Fanpage. Chọn đúng Fanpage đã kết nối với bot này nếu muốn sự kiện được gửi từ Fanpage này về Tập dữ liệu rồi bấm Tiếp tục

Đặt tên tệp dữ liệu, bấm Tạo

Xác nhận nhận lại các thông tin vừa tạo

Cuối cùng bấm Lưu

Bạn có thể xem lại Dataset ID đã kết nối

Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy Tập dữ liệu mà bạn mới tạo xuất hiện trong Trình quản lý doanh nghiệp

Đồng thời trong Tiện ích tích hợpỨng dụng đã kết nối xuất hiện ứng dụng AhaChat với quyền truy cập vào Tập dữ liệu mà bạn mới tạo.

Sau khi đã “Thiếu lập Dataset” bạn làm theo hướng dẫn này để gửi sự kiện lên Meta

2. Đồng bộ sự kiện CAPI

Trong Menu Cài đặtChung. Bạn có thể Bật/Tắt đồng bộ sự kiện CAPI

  • Lead: Đồng bộ lead khi phát hiện số điện thoại.
  • Purchase: Đồng bộ purchase khi đơn hàng được tạo mới.

Tính năng này chỉ hoạt động sau khi bạn “Thiết lập Dataset”

3. Gọi CAPI từ Kịch bản

Ngoài trường hợp đồng bộ tự động. Bạn có thể sử dụng CAPI theo cài đặt kịch bản bằng Block Facebook CAPI.