Cách gửi tin nhắn hàng loạt trên WhatsApp

Có một số cách bạn có thể gửi tin nhắn hàng loạt WhatsApp thông qua:

  • Ứng dụng không chính thức
  • Ứng dụng WhatsApp Business
  • WhatsApp Business API

Việc sử dụng các công cụ không chính thức để gửi tin nhắn hàng loạt trên WhatsApp là vi phạm điều khoản dịch vụ của WhatsApp và có thể khiến tài khoản của bạn bị cấm.

WhatsApp Business và WhatsApp Business API được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp để giao tiếp với khách hàng và tuân thủ các điều khoản dịch vụ của WhatsApp. Bạn có thể sử dụng các tính năng trên cả hai phiên bản WhatsApp cung cấp để gửi tin nhắn hàng loạt mà không bị cấm.

Ứng dụng WhatsApp Business là một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa do giới hạn của ứng dụng là 256 địa chỉ liên hệ cho mỗi tin nhắn hàng loạt. Nếu bạn là một doanh nghiệp lớn và muốn gửi tin nhắn hàng loạt trên WhatsApp, sự lựa chọn tốt nhất là WhatsApp Business API.

Gửi tin nhắn hàng loạt trong 24h

Để bắt đầu gửi tin nhắn hàng loạt, trước tiên bạn cần tạo tài khoản WhatsApp Business API. Bạn có thể làm điều này bằng cách Tạo Chatbot WhatsApp trên AhaChat.

Khi bạn đã có được tài khoản truy cập vào AhaChat và vào mục Gửi Broadcast → Tạo mới

Bên menu Kịch bản chọn Tạo mới block → Hội Thoại để tạo nội dung tin nhắn cần gửi đi

Bên menu Cài đặt tích chọn vào loại tin nhắn quảng cáo (trong 24h). Tuỳ chọn gửi ngay hoặc gửi sau để cài đặt thời gian muốn gửi.

Sau khi gửi bạn có thể xem lại thống kê khách hàng đã gửi tại đây

Gửi tin nhắn hàng loạt ngoài 24h: Sử dụng mẫu tin nhắn

Mẫu tin nhắn cần được WhatsApp phê duyệt trước khi có thể được sử dụng để gửi tin nhắn hàng loạt WhatsApp. Xem hướng dẫn cách tạo mẫu tin nhắn

Quay lại mục Gửi Broadcast → Tạo mới

Bên menu Kịch bản chọn Tạo mới block → Mẫu tin nhắn để tạo nội dung tin nhắn cần gửi đi

Tạo nội dung tin nhắn theo mẫu đã được phê duyệt

Bên menu Cài đặt tích chọn vào loại tin nhắn quảng cáo mẫu. Tuỳ chọn gửi ngay hoặc gửi sau để cài đặt thời gian muốn gửi.

Và tin nhắn khách hàng nhận được sau khi bạn gửi hàng loạt

Lợi ích của việc gửi tin nhắn hàng loạt bằng API WhatsApp Business

Có một số lợi ích khi gửi tin nhắn hàng loạt bằng API WhatsApp Business:

  • Tiếp cận một lượng lớn đối tượng một cách nhanh chóng: Sử dụng WhatsApp Business API cho phép bạn gửi tin nhắn đến một lượng lớn đối tượng một cách nhanh chóng.
  • Tự động liên lạc: Bạn có thể thiết lập tin nhắn tự động bằng WhatsApp Business API.
  • Tùy chỉnh tin nhắn: WhatsApp Business API cho phép bạn cá nhân hóa tin nhắn cho khách hàng của mình.
  • Theo dõi và phân tích kết quả: WhatsApp Business API cung cấp các công cụ để theo dõi quá trình gửi và hiệu suất tin nhắn của bạn.
  • Tích hợp với các hệ thống khác: WhatsApp Business API có thể được tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như nền tảng CRM và Bán hàng đa kênh, để cho phép bạn quản lý hoạt động giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn.