Chatbot Thông Báo Lark

Tổng quan

Bạn có một kịch bản Chatbot trên messenger để xin số điện thoại và email của khách hàng. Sau khi khách hàng hoàn tất việc điền thông tin, chatbot sẽ gửi thông tin này vào nhóm trên Lark Messenger để thông báo cho toàn bộ nhân viên kèm nút bấm để mở cuộc hội thoại trên Livechat

Để tạo được như trên, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Tạo Custom Bot trong nhóm nhận thông báo

Bạn cần phải đăng nhập Lark App để có thể tạo được Custom Bot.

Truy cập vào nhóm → bấm dấu 3 chấm bên góc trên phải → chọn Settings

Chọn Bots để thêm Bot mới vào nhóm

Chọn Add Bot, sau đó chọn Custom Bot để tạo Bot gửi thông tin vào nhóm

Cài đặt các thông tin cơ bản cho Bot như tên, ảnh, mô tả,... Sau đó ấn Add để thêm

Sau khi tạo thành công, copy link Webhook và lưu lại

Bước 2: Tạo thông báo gửi lên Lark

Cách 1: Tạo kịch bản Chatbot xin thông tin và gửi lên Lark

Kịch bản mẫu xin thông tin họ tên, số điện thoại, email của khách hàng và sử dụng thuộc tính để lưu lại các thông tin khách nhập. Tham khảo cách sử dụng thuộc tính tại đây

Sau khi khách hàng nhập đủ thông tin, bạn tích chọn “Tích hợp API” ở block cuối cùng như hình phía dưới


Sau đó bạn cấu hình API như sau:
Phương thức: POST
URL: Link webhook của Custom Bot vừa tạo ở bước 1
Data/Body: Chọn qua JSON
Đây là Json mẫu tôi sử dụng thể tạo tin nhắn thông báo tới nhóm:

{
"msg_type": "interactive",
"card": {
"elements": [{
"tag": "div",
"text": {
"content": "🔉 Có khách hàng vừa để lại thông tin",
"tag": "plain_text"
}
},
{
"tag": "div",
"text": {
"content": "🔹 Họ tên: {{hoten}}",
"tag": "plain_text"
}
},
{
"tag": "div",
"text": {
"content": "📞 Số điện thoại: {{sodienthoai}}",
"tag": "plain_text"
}
},
{
"tag": "div",
"text": {
"content": "✉️ Email: {{email}}",
"tag": "plain_text"
}
},
{
"tag": "div",
"text": {
"content": "Bấm nút phía dưới để hỗ trợ khách ngay nhé 👇",
"tag": "plain_text"
}
},
{
"tag": "action",
"actions": [{
"tag": "button",
"text": {
"tag": "plain_text",
"content": "Mở Livechat"
},
"type": "primary",
"multi_url": {
"url": "[https://ahachat.com/bots/30835244/chat/all/{{livechat_user_id](https://ahachat.com/bots/30835244/chat/all/330298435%7B%7Blivechat_user_id)}}",
"pc_url": "",
"android_url": "",
"ios_url": ""
}
}]
}],
"header": {
"template": "green",
"title": {
"content": "AhaChat Thông Báo",
"tag": "plain_text"
}
}
}
}

Trong đoạn Json trên:
"content": "🔹 Họ tên: {{hoten}}",
"content": "📞 Số điện thoại: {{sodienthoai}}",
"content": "✉️ Email: {{email}}",

=> Là nội dung thông tin được gửi tới nhóm chat trên Lark Messenger, lưu ý thay thế giá trị các thuộc tính {{hoten}}; {{sodienthoai}}; {{email}} tương ứng với thuộc tính mà bạn sử dụng

"url": "https://ahachat.com/bots/30835244/chat/all/{{livechat_user_id}}",

=> Là liên kết dẫn đến Livechat của AhaChat

Thay thế ID “30835244” bằng ID tương ứng trên Chatbot của bạn

Kết quả bạn sẽ nhận được thông báo như thế này

Bạn có thể copy kịch bản mẫu dưới đây:
https://ahachat.com/share-story-to-bot/9e215eb30e18bbe05e1c38f5f4e7068b0oDdrIZV6T3399128

Cách 2: Gửi thông báo tự động khi khách hàng để lại số điện thoại

Bạn tạo Trigger tự động gửi khi khách để lại số điện thoại.

Vào menu Trigger → Tạo mới → Đặt tên cho trigger sau đó bấm Đồng ý

Chọn điều kiện là “SĐT hoặc Email” có “Số điện thoại”
“Hành động” là “Chuyển tiếp kịch bản” tới block chứa API thông báo lên Lark

Bấm lưu lại

Vậy là xong, lúc này Trigger sẽ kích hoạt và chạy với bất kỳ khách nào đã để lại số điện thoại trên Messenger

Sử dụng công cụ Message Card Builder để tạo các mẫu tin nhắn khác tại đây