Tạo bot viral chứa thương hiệu cá nhân

Trong AhaChat có một tính năng viral là chia sẻ quà tặng lên tường cá nhân, mặc định chia sẻ này lấy thông tin từ AhaChat nên sẽ kèm theo branding của AhaChat. Và điều này vô tình khiến khách hàng của bạn e ngại bấm vào link quà tặng. Vì vậy, mình viết thêm bài hướng dẫn để giúp các chủ bot tùy biến branding phù hợp với thương hiệu của chính mình.

Các bước tùy biến branding như sau:

1. Tạo 1 trang html trên domain của chính bạn.

Ví dụ bạn đang sở hữu website với tên miền yourdomain.com. Thì bạn có thể tạo thêm 1 trang html với đường dẫn là yourdomain.com/share-viral.html với nội dung bên dưới:

<html>
<head>
<meta property="fb:app_id" content="170005996917513" />
<meta property="og:url" content="https://yourdomain.com/share-viral.html" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:image" content="https://storage.googleapis.com/ahachat/production/images/5dcc2bf8bd5605.75066947.jpg" />
<meta property="og:title" content="C.Trình NHẬN SIÊU PHẨM VÒNG CHỈ ĐỎ AHACHAT MIỄN PHÍ Trị giá 299.000 VND" />
<meta property="og:description" content="Chú ý: Chỉ còn 68 phần quà chị nhé! Nhanh tay..nhanh tay..ạ!" />
</head>
<body>
<script>
window.location.replace('https://m.me/223503528534838?ref=viral20');
</script>
</body>
</html>

2. Tạo block viral trong AhaChat

Các số thứ tự 1, 2, 3 lần lượt tương ứng với các thẻ "og:image", "og:title", "og:description" ở bước 1, nên bạn có thể sửa nội dung tùy ý.

Số thứ tự 4 là nút bấm với url như sau:

https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=170005996917513&display=popup&href=https://yourdomain.com/share-viral.html&redirect_uri=https://m.me/{{page_id}}?ref=viral20&v=%20

3. Quay lại bước 1 đổi nội dung cho khớp

window.location.replace('https://m.me/223503528534838?ref=viral20');

Đây là link chia sẻ viral của bạn, trong đó 223503528534838 chính là page_id mà bạn có thể lấy được khi vào bot trên AhaChat.

Bạn cũng có thể sửa các content ở các thẻ "og:image", "og:title", "og:description" để kích thích khách hàng bấm vào.

4. Bấm Chia sẻ lại và xem kết quả

Nếu bạn muốn tùy biến nhiều hơn có thể đọc thêm tài liệu này https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/