Cách tạo Chatbot Viral để bùng nổ đơn hàng trong dịp Tết bằng AhaChat

Kịch bản xây dựng Chatbot Viral giống Bot Son Môi bằng AhaChat 😉

DEMO: https://m.me/ahachatter?ref=viral1

Luật chơi:

  • A (người mời) mời B (người được mời) tham gia để nhận quà, nếu A mời được 3 người, sẽ có thông báo gửi quà đến A.
  • Mỗi khi A mời thành công 1 người, cũng sẽ có thông báo đến A để A biết cần mời thêm bao nhiêu người nữa.

Image for post

Image for post

Cách làm:

Để tạo được kịch bản này cần: Thuộc tính ref (để biết ai mời), thuộc tính damoi (tăng lên 1 khi mời thành công), thuộc tính nguoithamgia (để thông báo tên người đã tham gia cho A), thuộc tính dathamgia (để giới hạn mỗi người chỉ được tham gia 1 lần), thuộc tính danhanqua (để giới hạn mỗi người chỉ được nhận quà 1 lần) broadcast api (để thông báo đến A khi mời thành công một ai đó hoặc đủ điều kiện nhận quà).

Image for post

Trong hướng dẫn này, các bạn sẽ tạo được chiến dịch Viral trong từ khóa để có thể sử dụng bằng cách gửi link mời tham gia hay bấm nút chia sẻ, đồng thời có thể bật/tắt chiến dịch theo ý muốn mà không ảnh hưởng đến khách hàng cũ của page.

Chú ý: Tài khoản FREE chạy chiến dịch viral thì mời được tối đa 1,000 người tham gia nhé. Còn PRO thì không giới hạn.

Bước 1. Vào https://ahachat.com đăng nhập và tạo bot theo hướng dẫn

Bước 2. Copy kịch bản bằng cách bấm vào link này https://ahachat.com/share-story-to-bot/a1b0d6754d87c2b2e82d334d3abf9015qp7fLUsO3a30585

Bước 3. Sửa block b_chaomung với nội dung phù hợp món quà bạn tặng

Image for post

Image for post

Chú ý link trong nút Share phải là https://m.me/{{page_id}}?ref=viral1.{{messenger_user_id}}

Bước 4. Vào menu Khách hàng > Thuộc tính > Quản lý xem có 3 thuộc tính này chưa (nếu chưa thì phải tạo)

nguoithamgia -> Văn bản

dathamgia -> Giá trị số

damoi -> Giá trị số

danhanqua -> Giá trị số

Image for post

Bước 5. Nếu muốn thay đổi điều kiện không phải mời 3 người thì sửa block b_kiemtra và a_kiemtra (còn nếu không thì bỏ qua)

Image for post

Giải thích điều kiện chỗ này:

[AND] {{dathamgia}} = 0

Có nghĩa là B chưa tham gia nhận quà

[AND] {{damoi}} = 0

B đã tham gia nhận quà nhưng chưa mời được ai

[AND] {{damoi}} < 3

B đã tham gia nhận quà nhưng chưa mời đủ 3 người

[AND] {{damoi}} >= 3

[AND] {{danhanqua}} = 0

B đã mời đủ 3 người nhưng chưa điền thông tin nhận quà

Nhánh mặc định

B đã điền thông tin nhận quà rồi nên ko nhận quà được nữa

Image for post

Giải thích điều kiện chỗ này:

[AND] {{damoi}} < 3

Có nghĩa là A vẫn chưa mời đủ 3 người

[AND] {{damoi}} >= 3

[AND] {{danhanqua}} = 0

A đã mời đủ 3 người nhưng chưa điền thông tin nhận quà

Bước 6. Kiểm tra block b_thongbao_a có giống nội dung dưới không

Chú ý url sẽ có dạng (POST): https://ahachat.com/api/bots/<BOT_ID>/users/{{split(ref,”.”)[1]}}/send

Và các tham số là:

ahachat_token: <AHACHAT_TOKEN>

ahachat_message_tag: NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION

ahachat_block_name: a_kiemtra

nguoithamgia: {{full_name}}

Image for post

Image for post

1: bot_id, lấy từ trên url

Image for post

2: token, lấy từ Cài đặt > Broadcasting API Token

Giải thích lý do dùng broadcast api chỗ này:

Để thông báo cho A biết là B đã tham gia chương trình Nhận quà từ link chia sẻ của A

Bước cuối cùng. Tạo ref link để kích hoạt trò chơi

Ví dụ: https://m.me/223503528534838?ref=viral1

Chú ý: đây là dạng chatbot viral cơ bản nhất, nếu bạn muốn sửa thành số lượng người mời, viral song song, viral đa tầng hay kết hợp với các mini game khác thì hãy nâng cấp PRO tại https://ahachat.com/pricing

AhaChat sẽ giúp bạn tạo kịch bản kết hợp viral từ A->Z.