Cách tạo chatbot điểm danh thu hút khách hàng tương tác

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=diemdanh

Đây là một cách thức để kéo khách hàng tương tác thường xuyên với bot hơn, luật chơi đặt ra là nếu mỗi ngày khách hàng bấm vào nút "ĐIỂM DANH" trên bot thì họ sẽ được tặng 500 xu.

Cứ tích xu liên tục như vậy đến một mốc nào đó sẽ được nhận quà miễn phí.

1. Cách làm

Để giải bài toán này ta sẽ kiểm tra ngày hôm nay khách hàng đã điểm danh hay chưa bằng lấy ngày, tháng, năm khách hàng đã điểm danh so với ngày, tháng, năm hiện tại (nếu chưa điểm danh lần nào thì các giá trị này đều bằng 0). Sẽ có 2 trường hợp:

  1. Nếu thời gian điểm danh của khách hàng KHÁC thời gian hiện tại thì có nghĩa là hôm nay khách hàng mới điểm danh lần đầu nên sẽ cộng 500 xu.

  2. Nếu thời gian điểm danh của khách hàng GIỐNG thời gian hiện tại thì có nghĩa là hôm nay khách hàng đã điểm danh rồi nên sẽ không cộng xu.

Bây giờ ta sẽ áp dụng vào tạo bot AhaChat.

Bấm vào link để copy kịch bản mẫu: https://ahachat.com/share-story-to-bot/d0498c335ea64ba94853e0b9a2d62211O5zOm9pFjr1342932

Sau khi copy sẽ có kịch bản như sau

Tại block kiem_tra ta có sử dụng 3 thuộc tính để lưu thời gian điểm danh của khách hàng và 1 thuộc tính để lưu số xu khách hàng được tặng.

ngaydiemdanh: Ngày khách hàng điểm danh.
thangdiemdanh: Tháng khách hàng điểm danh.
namdiemdanh: Năm khách hàng điểm danh.
diem: Số xu khách hàng được tặng.

So sánh các điều kiện như sau:

[AND]{{ngaydiemdanh}} - {{DAY()}} = 0
[AND]{{thangdiemdanh}} - {{MONTH()}} = 0
[AND]{{namdiemdanh}} - {{YEAR()}} = 0
  • Có nghĩa là nếu thời gian khách hàng điểm danh trùng với thời gian hiện tại. Thì ta sẽ thông báo khách hàng đã điểm danh rồi nên không được cộng xu nữa.

  • Còn nếu thời gian khách hàng điểm danh khác với thời gian hiện tại. Thì ta sẽ thông báo khách hàng đã điểm danh thành công nên sẽ tặng 500 xu.

Và trước đó ta sẽ lưu thời gian điểm danh khách hàng trùng với thời gian hiện tại để tránh trường hợp khách hàng được cộng xu 2 lần.

Chú ý bài toán này chúng ta có thể mở rộng thêm trường hợp nếu khách hàng giới thiệu bạn bè tham gia điểm danh thì sẽ được tặng nhiều xu hơn để kích thích khách hàng chia sẻ page của bạn đến bạn bè của họ.

2. Kết quả