Facebook Ads Lead

Quy trình tạo quảng cáo thu thập khách hàng tiềm năng và lưu thông tin khách hàng về AhaChat.

Cách 1: Tạo quảng cáo trong chiến dịch Lượt tương tác

1. Bạn tiến hành tạo quảng cáo như bình thường, và chọn mục tiêu chiến dịch là "Lượt tương tác" và bấm "Tiếp tục"

2. Trong nhóm quảng cáo → Lượt chuyển đổi chọn “Ứng dụng nhắn tin”

3. Trong bài quảng cáo → Ở nút kêu gọi hành động trên bài quảng cáo bạn có chọn "Gửi tin nhắn"

4. Kéo xuống phần "Mẫu tin nhắn" → Tạo mới → Chat tự động → Tạo

Cách 2: Tạo quảng cáo trong chiến dịch Khách hàng tiềm năng

1. Bạn tạo quảng cáo và chọn mục tiêu chiến dịch là "Khách hàng tiềm năng" → bấm "Tiếp tục"

2. Trong nhóm quảng cáo → Lượt chuyển đổi chọn “Ứng dụng nhắn tin”

3. Trong bài quảng cáo → Ở nút kêu gọi hành động trên bài quảng cáo bạn có chọn "Gửi tin nhắn"

4. Kéo xuống phần "Mẫu tin nhắn" → Tạo mới → Tạo

Thiết lập nội dung chat tự động

1. Thêm nội dung tin nhắn chào mừng

2. Chọn câu hỏi gợi ý sẵn hoặc tạo mới câu hỏi cho riêng mình

3. Kéo xuống phần Chính sách quyền riêng tư bấm Xem điều khoản và chọn Accept

Quay trở lại Chính sách quyền riêng tư và dán liên kết điều khoản đó vào bên dưới

4. Qua tab Nâng cao → Cài đặt khác → Chọn kết nối ứng dụng AhaChat

5. Bấm xem trước trong Messenger để kiểm tra Quảng cáo của bạn sẽ hoạt động thế nào.

Bấm lưu lại và đăng bài là bạn đã hoàn tất quá trình tạo quảng cáo thu thập khách hàng tiềm năng và lưu thông tin khách hàng về Chatbot.