Hướng dẫn tạo Chatbot Facebook Messenger

Để tạo chatbot Facebook Messenger, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang AhaChat để tạo

Bước 2: Chọn Đăng nhập bằng Facebook

Chọn Đăng nhập bằng Facebook

Bước 3: Chọn Tiếp tục dưới tên… để hệ thống truy cập vào Facebook cá nhân

Chọn Tiếp tục dưới tên…

Bước 4: Chọn Fanpage bạn muốn tạo => Chọn Tiếp

Chọn Tiếp

Sau đó, bạn hãy đồng ý cấp quyền cho phép Ahachat truy cập vào messenger fanpage => Chọn Xong.

Chọn Xong

Bước 5: Chọn OK để quay lại trang AhaChat

Chọn OK

Bước 6: Lúc này hệ thống sẽ yêu cầu bạn điền lĩnh lực kinh doanh và số điện thoại của bạn

Hãy điền thông tin sau đó chọn Hoàn tất.

Chọn Hoàn tất

Bước 7: Chọn Tạo bot

Chọn Tạo bot

Bước 8: Chọn Fanpage muốn tạo

Sau đó chọn Mẫu giao diện chatbot cho trang => Chọn tạo mới

Chọn tạo mới

Bước 9: Lúc này, bạn chọn Trả lời tự động

Nó sẽ hiện ra một cái bảng cho bạn lựa chọn kịch bản trả lời tự động cho fanpage

Kịch bản chào mừng: tự động trả lời khi khách vừa bấm vào trang hoặc chọn bắt đầu.

Kịch bản mặc định: thông báo với khách vui lòng đợi hay quay lại sau nếu không có người trực page để trả lời giải đáp của khách hàng.

Kịch bản từ khóa: sử dụng khi muốn thu thập thông tin của khách hàng.

Lựa chọn kịch bản trả lời tự động cho fanpage

Bước 10: Chọn Tạo mới block => chọn Hội thoại

Chọn Hội thoại

Bước 11: Bạn hãy nhập tên, đoạn tin nhắn tự động vào khung hội thoại

Nhập tên, nội dung tin nhắn tự động vào khungThiết lập tùy chỉnh khác

Bước 12: Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất

Chọn Lưu thay đổi

Bước 13: Bạn hãy nối các khung tin nhắn tự động theo trình tự đã thiết lập

Nối khung tin nhắn tự động theo trình tự

Bước 14: Bấm Test trên Messenger để xem kết quả

Khung chat với khách hàng

Như vậy, bạn đã tạo chatbot cho fanpage thành công rồi. Xin cảm ơn!