Cách tạo Chatbot bói số điện thoại

Demo: https://m.me/ahachatviral?ref=boisdt

Copy kịch bản: https://ahachat.com/share-story-to-bot/37d3de74160b69e229967e244441de93g3uFxqKoLV1148025

Chỉ cần nhập ngày sinh và số điện thoại, chatbot của AhaChat sẽ gửi bạn quẻ bói đầy đủ về vận mệnh của bạn có phù hợp với số điện thoại mà bạn sở hữu hay không ;)

Sau khi copy nó sẽ gồm 3 block như thế này:

Sửa nội dung các block

date: ngày tháng năm sinh của chủ sim
phone: số điện thoại của chủ sim
gender: giới tính của chủ sim
step: 0 - bói tất cả, 1...7: bói theo ÂM DƯƠNG TƯƠNG PHỐI, NGŨ HÀNH...QUAN NIỆM DÂN GIAN
delay: là số giây cần thiết cho mỗi tin nhắn xuất hiện

Test và xem kết quả