Tích hợp Sapo

Sapo là nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh được rất nhiều cá nhân và đơn vị sử dụng tại Việt Nam

Ở bài viết này AhaChat sẽ hướng dẫn bạn tích hợp Chatbot với Sapo web để đồng bộ đơn hàng từ kịch bản shopping trong bot lên đơn hàng của Sapo

1. Cách tích hợp Sapo vào bot AhaChat

Đăng nhập vào Ahachat chọn bot cần tích hợp Sapo và thực hiện như sau: Cài đặt --> Menu Tích hợp --> kéo xuống chọn phần Sapo

Mục Store URL là địa chỉ trang Store (trang website cửa hàng) mà bạn đã tạo trên Sapo web và bấm lưu

Giao diện sẽ chuyển hướng tới phần cài đặt ứng dụng AhaChat vào website, ta chọn cài đặt.

Sau khi bấm cài đặt sẽ hiện ra thông báo “lưu thông tin xác thực Sapo thành công”. Vậy là đã xong phần tích hợp

2. Tạo đơn hàng trong AhaChat bằng kịch bản shopping và đẩy lên Sapo

Mẫu Shopping V2: https://ahachat.com/help/docs/chatbot-shopping-v2

Mẫu Shopping V3: https://ahachat.com/help/docs/chatbot-shopping-v3

2.1 Trong kịch bản Shopping chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block Sapo

2.2 Block Sapo sẽ có 2 phần để đẩy đơn hàng lên là một sản phẩm và nhiều sản phẩm

2.3 Đối với kịch bản shopping chỉ bán mỗi một sản phẩm ta tạo sản phẩm đó trên Sapo và trong block chọn sản phẩm tương ứng cần đẩy lên, chọn số lượng là 1 và phí vận chuyển nếu có

Block này nên đặt dưới block điền thông tin để truyền các thuộc tính địa chỉ vào

2.4 Đối với kịch bản shopping bán nhiều sản phẩm thì ở mỗi sản phẩm cần lưu thêm thuộc tính {{product_id}} với giá trị là Product ID của sản phẩm trên Sapo

2.4.1 Cách lấy ID sản phẩm trên Sapo: Vào mục sản phẩm --> danh sách sản phẩm --> chọn sản phẩm bất kỳ

2.4.2 Trong thông tin chi tiết sản phảm kéo xuống phần phiên bản ---> chọn nút sửa

2.4.3 Trên phần url sẽ thấy đường link có dạng:

ahachat-1.mysapo.net/admin/products/21988902/variants/47261238

trong đó 47261238 sẽ là ID sản phẩm cần lấy

2.4.4 Đối với sản phẩm chỉ có 1 loại không tìm thấy cột phiên bản ta thực hiện như sau: vẫn ở phần thông tin chi tiết sản phẩm --> chọn thêm thuộc tính

thêm thuộc tính bất kỳ và bấm lưu

2.4.5 Sau khi lưu sẽ xuất hiện thêm cột phiên bản ---> thực hiện như các bước trên để lấy ID

  • Trở lại với các cài đặt trong bot

2.5 Trong Block API Add_to_card thêm giá trị cho sku là thuộc tính {{product_id}} đã lưu trên các sản phẩm

2.6 Bên mục nhiều sản phẩm nhập thuộc tính {{shop_cart}} như hình ( lưu ý cũng đặt block này bên dưới block điền thông tin để lấy các thuộc tính địa chỉ

Sau khi đặt hàng thành công sẽ thấy đơn hàng đã được đẩy lên Sapo

Bạn có thể copy kịch bản này rồi chỉnh sửa để tiết kiệm thời gian:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/7e8c8986b02337bf24a7addaeddf0506JxkfbeSyuX1993349

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn sẽ kết hợp được công cụ bán hàng và chatbot một cách hiệu quả.