Tạo WebForm bằng Ladipage

Demo: https://m.me/ahachatdemo?ref=ladiform

Ladipage là một nền tảng hỗ trợ các nhà quảng cáo tự thiết kế Landing page. Với bộ công cụ trực quan, thao tác kéo thả không thể đơn giản hơn, việc thiết kế landing page trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách để gắn Form Ladipage vào giao diện chatbot, cụ thể là WebForm thu thập thông tin được tạo trên ladipage và trả kết quả đã điền về Chatbot.

Nếu như bạn chưa có tài khoản Ladipage thì có thể tạo WebForm trực tiếp trong Aha theo hướng dẫn này.

1. Tạo Form trên Ladipage và nhúng SDK

Trên trang builder của ladipage chọn Thiết lập -> Mã Javascript/CSS và thêm đoạn script này vào trước thẻ </body>

<script src="https://ahachat.com/libs/ladipage.sdk.js"></script>

2. Thêm domain của ladipage vào Whitelist của bot

3. Tạo URL để nhúng vào nút bấm trong kịch bản với định dạng

Bạn copy kịch bản mẫu tại đây, thay thế URL và BOT ID tương ứng của mình:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/c9411a2a0a51c4ed469fa7762377e0bbm192dWATQ62101298

https://ahachat.com/ladipage?url=(ladipage_url)&block_id=(block_id)

Trong đó:

  • ladipage_url: Là địa chỉ url của Ladipage khi xuất bản
  • block_id: Là block muốn chuyển tiếp sau khi submit.

Sau khi thêm ta có mẫu:

https://ahachat.com/ladipage?url=https://ladipage.ahachat.com&block_id=53777966

4. Gắn Url đã tạo bên trên vào nút bấm trong kịch bản

Chọn hành động → Mở link website

Nhập Url vào → Kích cỡ chọn 100%

Xem kết quả

Các trường thông tin bạn nhập sẽ tự động lưu vào thuộc tính mới với tên thuộc tính tương tự thuộc tính trên ladipage

5. Lưu thông tin với Multi Form

Là tính năng cho phép bạn tạo nhiều form đăng ký để khách hàng điền lần lượt thông tin và liên kết đến 1 form tổng cuối cùng để đăng ký (submit) dữ liệu.

Để có thể tạo Multi Form trên Ladipage bạn xem hướng dẫn tại đây

Bạn cũng thực hiện các bước (1) → (4) như trên. Tại Form tổng, tức là Form cuối cũng sau khi bấm nút Submit thì trả thông tin đã điền về Chatbot bạn thêm Class tùy chỉnhroot-form

Mục đích của việc này giúp Chatbot nhận biết và không gửi data khi khách bấm nút ở Form 1