Tích hợp InfusionSoft

Infusionsoft là một nền tảng công nghệ tích hợp CRM, Sales & Marketing Automation, Ecommerce đầy mạnh mẽ tích hợp với hàng ngàn ứng dụng giúp tổ chức tốt hơn, cá nhân hóa trong dịch vụ và chốt thêm hàng loạt đơn hàng.

Khi tích hợp Infusionsoft vào AhaChat thì bạn có thể:

  • Lưu Deal/Contact gồm số điện thoại, họ tên liên lạc, email, địa chỉ, ngày sinh,... lên hệ thống

Để đẩy thông tin khách hàng từ AhaChat sang Infusionsoft CRM, bạn cần có 1 tài khoản Infusionsoft đã đăng ký và hoạt động.

Bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Kết nối AhaChat với InfusionSoft

Đăng nhập vào Ahahat chCn bot cần tích hợp InfusionSoft và thực hiện như sau: Cài đặt --> Menu Tích hợp --> kéo xuống chọn phần tích hợp Infusionsoft

  • Bấm tích hợp sẽ hiện ra giao diện để đăng nhập

  • Sau khi đăng nhập bạn cấp quyền cho AhaChat bằng cách bấm Allow

  • Vậy là đã kết nối thành công

Bước 2: Tạo kịch bản thu thập thông tin để đẩy lên Infusionsort của bạn.

2.1 Tạo một kịch bản chứa các thông tin cần lấy từ khách hàng như: họ tên, sđt, email và chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block Infusionsoft.

2.2 Trong ví dụ này là muốn lưu contact, bạn có thể nhập bất kỳ thuộc tính nào bạn muốn để lưu lên

2.3 Sau khi khách hàng cung cấp thông tin trên AhaChat sẽ lưu vào Infusionsoft với kết quả bên dưới

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn sẽ kết hợp được công cụ bán hàng và chatbot một cách hiệu quả.

Ngoài ra để tích hợp được nhiều thông tin hơn bạn có thể tham khảo cách tích hợp bằng API của Infusionsoft theo hướng dẫn dưới đây.

https://docs.google.com/document/d/1EMG2HwVOYAT9R3BSEh2tyrCn-CQwROOTIRsC2mKpmCk/edit?usp=sharing