Cách tạo viral đua top nhận quà trong AhaChat

DEMO: https://m.me/ahachatter?ref=viraltop

Luật chơi:

  • A mời B tham gia để nhận quà, nếu A nằm trong TOP 10 có số lượng mời bạn bè tham gia thì A sẽ được nhận quà.
  • Mỗi khi A mời thành công 1 người, cũng sẽ có thông báo đến A để A biết vị trí hiện tại của mình trong bảng xếp hạng.

Image for post

Image for post

Cách làm:

Để tạo được kịch bản này cần: Thuộc tính ref (để biết ai mời), thuộc tính damoi (tăng lên 1 khi mời thành công), thuộc tính nguoithamgia (để thông báo tên người đã tham gia cho A), thuộc tính dathamgia (để giới hạn mỗi người chỉ được tham gia 1 lần) broadcast api (để thông báo đến A khi mời thành công một ai đó hoặc đủ điều kiện nhận quà).

Chú ý: Tài khoản FREE chạy chiến dịch viral thì mời được tối đa 1,000 người tham gia nhé. Còn PRO thì không giới hạn.

Bước 1. Vào https://ahachat.com đăng nhập và tạo bot theo hướng dẫn

Bước 2. Copy kịch bản bằng cách bấm vào link này

https://ahachat.com/share-story-to-bot/bdb18d0f1ea83ce7541bf522cdcf57ddrsAC0mNraO317109

Bước 3. Tạo Kịch bản từ khóa tên mà bạn mong muốn, trong ví dụ này mình đặt là [viralbot] (1), sau đó vào Chỉnh sửa kịch bản (2)

Image for post

Các block hội thoại gồm: kiểm tra điều kiện, gửi broadcast api thông báo, chào mừng tham gia trò chơi.

Image for post

Bước 4. Sửa block b_chaomung với nội dung phù hợp món quà bạn tặng

Image for post

Bước 5. Vào menu Khách hàng > Thuộc tính > Quản lý vào tạo 3 thuộc tính:

nguoithamgia -> Văn bản

dathamgia -> Giá trị số

damoi -> Giá trị số

Image for post

Bước 6. Nếu muốn thay đổi điều kiện không phải mời 3 người thì sửa block b_kiemtra và a_kiemtra (còn nếu không thì bỏ qua)

Image for post

Giải thích điều kiện chỗ này:

[AND] {{dathamgia}} != 1

[AND] {{ref}} không chứa {{messenger_user_id}}>

[AND] {{ref}} giá trị bất kỳ

Có nghĩa là B chưa tham gia và B bấm Nhận quà từ ref link của A

[AND] {{dathamgia}} != 1

[AND] {{ref}} chứa {{messenger_user_id}}

Có nghĩa là B chưa tham gia và B bấm Nhận quà từ ref link của chính B

Nhánh mặc định

Có nghĩa là B đã tham gia nhận quà từ ref link của ai đó

Image for post

Tạo block a_kiemtra để tăng thuộc tính {{damoi}} lên 1 sau khi mời thành công 1 người tham gia.

Bước 7. Kiểm tra block b_thongbao_a có giống nội dung dưới không

Chú ý url sẽ có dạng (POST): https://ahachat.com/api/bots/<BOT_ID>/users/{{split(ref,”.”)[1]}}/send

Và các tham số là:

ahachat_token: <AHACHAT_TOKEN>

ahachat_message_tag: NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION

ahachat_block_name: a_kiemtra

nguoithamgia: {{full_name}}

Image for post

Image for post

1: bot_id, lấy từ trên url

Image for post

2: token, lấy từ Cài đặt > Broadcasting API Token

Giải thích lý do dùng broadcast api chỗ này:

Để thông báo cho A biết là B đã tham gia chương trình Nhận quà từ link chia sẻ của A

Bước 8. Sửa b_dachiase với nội dung sau (sửa lại nội dung tùy ý để phù hợp chương trình tặng quà của bạn):

Image for post

Bước 9. Kiểm tra block a_thongbao để thông báo khi mời được một người thành công, tại đây cũng cung cấp thông tin Bảng xếp hạng

Image for post

Chỗ này ta có sử dụng webform Đua top nhận quà được tạo trong menu Tăng trưởng (chọn là Leaderboard). Nếu ai chưa biết tạo thì đọc hướng dẫn tại đây.

Image for post

Bước cuối cùng. Tạo ref link để kích hoạt trò chơi

Ví dụ: https://m.me/223503528534838?ref=viraltop

Image for post