Hướng dẫn tạo chatbot dự báo thời tiết

DEMO: https://m.me/ahachatdemo?ref=weather

Copy link kịch bản mẫu tại: https://ahachat.com/share-story-to-bot/4b64029286fbdf233e4416308d008fd5BtqZjArKuW2101221

Ở kịch bản này chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu của trang: https://openweathermap.org

Openweather cung cấp API miễn phí với 60 lần gọi/phút khi đăng ký tài khoản.

Bước 1: Đăng ký tài khoản và tạo API Key

Truy cập vào https://home.openweathermap.org/users/sign_up để tạo tài khoản

Điền các thông tin và bấm Create Account

Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập bạn nhấn vào tên tài khoản và chọn My API Keys

Ở ô Create key nhập tên API bất kỳ sao đó bấm Generate để tạo → Copy lại dãy Key

Bước 2: Chỉnh sửa kịch bản mẫu

2.1 Thay API Key Dự Báo Thời Tiết

Kịch bản có 2 nhánh cho ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh

Mở block 1 & 2 để thay API Key bạn đã tạo ở bước trên vào

Link API sẽ có dạng:

POST: http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id={{cityid}}&lang={{lang}}&units={{donvi}}&cnt=12&appid={{key}}

Trong đó:

 • {{cityid}}: ID của thành phố
 • {{lang}}: Ngôn ngữ hiển thị
 • {{donvi}}: Đơn vị nhiệt độ C hoặc F
 • {{key}}: Là API Key cần nhập (bạn chỉ cần thay ở đây)

2.2 Sửa thông tin block sheet

Tiếp tục chỉnh sửa thông tin ở 2 block sheet này

 • Chọn mở sheet để lấy thông tin ID, tên các địa danh và copy về sheet của bạn

Có thể mở tại đây: https://docs.google.com/spreadsheets/d/145y36QBnOGhGBJjSKaDIx62_GCIZ_ZmTJQLftvdgVUc/edit?usp=sharing

 • Chọn Thay đổi tài khoản để chuyển sang tài khoản Google của bạn

Chọn tab Lưu hàng vào thuộc tính và nhập các ô thông tin sau:

 • Cột tìm kiếm: Chọn Tên TP
 • Cột Giá trị tìm kiếm: Nhập {{ursp.nhap_ten}}
 • Cột Thuộc tính nhập các giá trị tương đương: {{cityid}} → ID TP, {{city}} → Tên TP, {{long}} → Kinh Độ, {{lat}} → Vĩ Độ

Với Block get_information thì Giá trị tìm kiếm là : {{ursp.enter_name}}

2.3 Thay API Key Xem Mức Độ Ô Nhiễm Không Khí

Tiếp tục thay API key ở 2 block airpollution bạn đã tạo ở bước trên vào

Link API sẽ có dạng:

GET: http://api.openweathermap.org/data/2.5/air_pollution?lat={{lat}}&lon={{long}}&appid={{key}}

Trong đó:

 • {{lat}}: Vĩ Độ
 • {{long}}: Kinh Độ
 • {{key}}: Là API Key cần nhập (bạn chỉ cần thay ở đây)

Vậy là đã xong HD chỉnh sửa kịch bản dự báo thời tiết, chúc bạn áp dụng thành công.