Bài viết

Bài viết là nơi chứa các bài viết trên trang của bạn, ở đây ban có thể cài đặt riêng cho viết, bật tắt tự động Ẩn bình luận hoặc bật tắt chức năng Bỏ qua bình luận (bình luận của bài viết này sẽ ở dạng hội thoại đã đọc)

Lưu ý: Bài viết sẽ hiển thị đủ từ khi bạn kết nối page tới AhaChat, nếu bài viết cũ trước khi bạn kết nối page tới AhaChat chưa hiển thị ở đây bạn bình luận ở bài viết đó sẽ được hiển thị.

1. Cho phép bạn tìm kiếm và lọc theo cài đặt có hoặc không Ẩn bình luận và Bỏ qua bình luận của từng bài viết

2. Tại giao diện Bài viết cũng sẽ cho phép bạn Tải về bình luận hoặc Số điện thoại khách hàng đã để lại trên bài viết của bạn, đếm tổng số like, tổng số bình luận của bài viết đó.

3. Giao diện tải về bình luận

  • Bạn có thể lọc các thông tin cần tải về bao gồm nội dung, tên người gửi, số điện thoại, link dẫn tới livechat…
  • Bạn có thể chọn thẻ tag đã được gắn trước để chỉ tải về những người được gắn thẻ.
  • Có 2 loại file có thể tải về là CSV và Excel (.xlsx)

4. Giao diện tải về số điện thoại

  • Sẽ chỉ tải về số điện thoại có trong bình luận, bạn có thể lọc Bỏ qua nếu trùng (lấy tất cả các số điện thoại có trong bình luận) hoặc chọn Gộp trùng (số điện thoại nào trùng sẽ bỏ qua và chỉ lấy 1 số)
  • Có thể chọn thẻ tag đã được gắn trước để chỉ tải về những người được gắn thẻ.
  • Có 2 loại file có thể tải về là CSV và Excel (.xlsx)

5. Chức năng gửi bình luận hàng loạt

  • Giao diện gửi bình luận hàng loạt cho phép bạn tạo nội dung luận cần gửi, đính kèm link ref kịch bản và hình ảnh.
  • Để sử dụng được tính năng này thì bạn cần phải mời thêm nick phụ là quản trị viên hoặc biên tập viên của fanpage vào vai trò auto-inbox trong bot. Xem hướng dẫn tại đây
  • Lưu ý: hạn chế sử dụng link để gửi hàng loạt, có thể kết hợp thêm spintax theo cú pháp {hello|xin chào|hi} để tránh bị spam.