Trigger

Nếu ai đã dùng email marketing thì sẽ hiểu Trigger trong AhaChat cũng tương tự như vậy. Nghĩa là khi một nhóm khách hàng nào đó thỏa mãn những điều kiện nào đó thì có thể gửi chăm sóc tự động đến nhóm khách hàng này.

Ví dụ dễ hiểu nhất là bạn có một nhóm khách hàng đã tham gia chương trình nhận quà miễn phí vòng tay may mắn (gọi tắt là viral1), bây giờ bạn muốn upsale thêm sản phẩm là đồng hồ dành cho đối tượng nữ ở trên.

Cách làm sẽ như sau:

1. Tạo mới Trigger

2. Chọn điều kiện

Khách hàng là Nữ và Khách hàng được gắn thẻ là Tham gia viral1.

3. Chọn chăm sóc

Sau nhận quà viral 1 upsell đồng hồ nữ

4. Bấm Lưu và chờ kết quả

5. Áp dụng thực tế

Case 1: Tạo Trigger chăm sóc khi khách chưa để số điện thoại và Trigger upsell khi khách để số điện thoại.

Tạo chăm sóc chưa có SĐT và đã có SĐT

Tạo 2 tiêu đề chăm sóc:

Tạo chăm sóc chưa có SĐT:

Tạo chăm sóc đã có SĐT

Tạo trigger chưa có SĐT và đã có SĐT

Tạo 2 tiêu đề trigger:

Tạo trigger chưa có SĐT:

Tạo trigger đã có SĐT: Chú ý phần điều kiện

Case 2: Tạo Trigger khi có user mới đăng ký vào bot thì sẽ chạy kịch bản gọi API đồng bộ khách hàng đó vào CRM

Ví dụ này sẽ sử dụng sẽ sử dụng AhaMake để truyền dữ liệu từ Chatbot sang.

Tạo kịch bản có chứa block API

Tạo mới một kịch bản

Tạo block JSON API

Nhập Webhook của AhaMake vào để gửi thông tin của User mới đăng ký

Tạo Trigger user mới đăng ký

Vào Menu Trigger → Tạo mới Trigger

Chọn điều kiện là Mới đăng ký

Chọn hành động chuyển tiếp kịch bản

Chọn kịch bản gọi API và bấm thêm

Nhớ bấm lưu lại và bấm đồng ý để áp dụng Trigger

Case 3: Tạo Trigger tự động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng cho những khách đã đăng ký chủ đề Tin nhắn Marketing

Tạo chăm sóc chứa nội dung chúc mừng sinh nhật

Tạo mới một chăm sóc

Cài đặt tin nhắn gửi đi với chủ đề là Tin nhắn Marketing (bắt buộc)

Xem cách tạo Tin nhắn Marketing tại đây

Tạo Trigger

Vào Menu Trigger → Tạo mới Trigger

Chọn tất cả những điều kiện ngaysinh là {{DAY()}} và thangsinh là {{MONTH()}}.

Thuộc tính “ngaysinh” và “thangsinh ở đây bạn phải tự tạo và lưu lại từ khách hàng ở các kịch bản hoặc chiến dịch xin thông tin trước.

Chọn hành động để gắn chăm sóc chúc mừng sinh nhật vào Trigger

Nhớ bấm lưu lại và bấm đồng ý để áp dụng Trigger

Vậy là xong và chờ kết quả xảy ra.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính năng Trigger trong AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!