Cách tạo viral like share trong AhaChat

Đây chính là kịch bản viral cải tiến tốt nhất từ kịch bản viral cũ 1.0 . Giờ đây bot của bạn có thể dễ dàng thu hút khách hàng với luật chơi vô cùng đơn giản, gồm:

  1. Bước 1: Khách phải like page trước.
  2. Bước 2: Khách phải chia sẻ ít nhất cho 3 người bạn (chỉ cần chia sẻ là được).

DEMO: https://m.me/ahachatter?ref=virallikeshare

Bước 1: Tạo bot (Nếu chưa có)

Click vào + Tạo Bot để tạo bot mới.

Image for post

Chọn bot mẫu để tiết kiệm thời gian hoặc bỏ trống, nhớ phải điền tên Bot.

Image for post

Bước 2: Copy kịch bản viral 2.0

Chỉ cần click vào link này https://ahachat.com/share-story-to-bot/e96a42ea7897d929a423caada8fae510QfCcL5flkd462018

Bước 3: Sửa block chia_se

Thêm nút Share với url là

https://m.me/{{page_id}}?ref=viral20.{{messenger_user_id}}

Image for post

Sau đó, thêm hành động chuyển tiếp kịch bản:

Kịch bản hiện tại > check_share

Image for post

Bước 4: Kích hoạt trò chơi

  1. Tạo công cụ ref linkchia sẻ qua broadcast (của ahachat), website, facebook, email.

  1. Tạo công cụ auto inbox để chia sẻ qua comment trên bài post.

Image for post