Block Google Sheet

Google sheet là một CMS cực kỳ mạnh để quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng. Thông thường nếu muốn lưu hoặc lấy dữ liệu từ google sheet vào chatbot sẽ phải dùng bên thứ 3 như zapier hoặc ifttt. Cả hai cách này hoặc là tốn nhiều chi phí, hoặc là giới hạn dữ liệu. Cho nên chúng tôi đã phát triển AhaChat để thực hiện công việc này một cách rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.

Lưu dữ liệu vào google sheet

1. Tạo block google sheet

2. Điền tên cột và giá trị

Chú ý là tên cột sẽ tự động tạo vào file sheet, còn giá trị bạn có thể điền thuộc tính của khách hàng ví dụ {{hoten}}, hoặc điền giá trị do người dùng nhập vào ví dụ {{ursp.hoten}}

Cập nhật dữ liệu google sheet

1. Tạo block google sheet

2. Chọn file sheet và bảng tính cần cập nhật

 1. Chọn file sheet.
 2. Chọn bảng tính trong file, ví dụ sheet1, sheet2...
 3. Chọn cột tìm kiếm (giống vlookup, ví dụ Messenger user id).
 4. Chọn giá trị cần tìm (có thể dùng thuộc tính chỗ này, ví dụ {{messenger_user_id}}, kết quả sẽ trả về hàng đầu tiên).
 5. Chọn tên cột cần cập nhập, ví dụ "tình trạng đơn hàng".
 6. Chọn giá trị cần cập nhật, ví dụ "hủy đơn".
 7. Có thể cập nhật nhiều cột bằng nút "Thêm".

Lưu ý nếu tích vào "Thêm mới hàng nếu không tìm thấy" thì nếu không tìm thấy hàng theo yêu cầu thì sẽ tự động tạo thêm một hàng mới.

Một ví dụ sử dụng trường hợp này là khi sử dụng chatbot viral để thu thập thông tin khách hàng, ta sẽ dùng cột tìm kiếm là Messenger user id có giá trị là {{messenger_user_id}}, sau đó tích vào ô "Thêm mới hàng nếu không tìm thấy". Tức là nếu khách hàng lần đầu tiên cung cấp thông tin thì sẽ chèn vào 1 hàng mới trên sheet. Còn nếu khách hàng muốn quay lại sửa thông tin (ví dụ hủy đơn) thì nó sẽ tự động cập nhật trạng thái hủy đơn vào chính khách hàng này vì ta đã dùng cột tìm kiếm là Messenger user id.

Lấy sheet lưu vào thuộc tính

1. Tạo block google sheet

2. Chọn file sheet và bảng tính cần lấy thông tin

 1. Chọn file sheet.
 2. Chọn bảng tính trong file, ví dụ sheet1, sheet2...
 3. Chọn cột tìm kiếm (giống vlookup, ví dụ Messenger user id).
 4. Chọn giá trị cần tìm (có thể dùng thuộc tính chỗ này, ví dụ {{messenger_user_id}}, kết quả sẽ trả về hàng đầu tiên).
 5. Chọn thuộc tính cần lưu, ví dụ "mã hóa đơn mahoadon".
 6. Chọn tên cột để lấy giá trị, ví dụ "Tai nghe".
 7. Có thể lưu nhiều thuộc tính bằng nút "Thêm".

Một ví dụ sử dụng trường hợp này là khi sử dụng chatbot viral để thu thập thông tin khách hàng. Sau khi thu thập thông tin ta sẽ đưa qua hãng vận đơn để nhận mã vận đơn. Và nếu khách hàng muốn kiểm tra đơn hàng của mình sẽ dùng mã vận đơn này. Đầu tiên, ta sẽ dùng cột tìm kiếm là Messenger user id có giá trị là {{messenger_user_id}}. Tức là nếu khách hàng đã tồn tại trên sheet thì bot sẽ trả về mã vận đơn ở cột Tai nghe và lưu nó vào thuộc tính {{mahoadon}}. Từ đó, khách hàng có thể biết được tình trạng đơn hàng của mình thông qua thuộc tính {{mahoadon}}.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính năng lấy và lưu thông tin vào Google Sheet trong AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!