Facebook Custom Audience

Facebook Custom Audience là một công cụ tuỳ chỉnh trên Facebook, cho phép bạn khai thác sâu đối tượng khách hàng mục tiêu tiềm năng. từ đó giúp triển khai cho các chiến dịch marketing về sau.

Tạo Facebook Custom Audience

Để tạo bất kỳ Đối tượng tùy chỉnh nào trên Facebook, hãy bắt đầu bằng cách mở trang Đối tượng trong Trình quản lý quảng cáo. Nhấp vào Tạo đối tượng tùy chỉnh.

Chọn nguồn Trang Facebook

Chọn Trang, sự kiện và đặt tên cho đối tượng → sau đó bấm Tạo đối tượng

Gắn hành động Facebook Custom Audience trên AhaChat

Hành động này sẽ thêm thông tin liên hệ của khách hàng vào Đối tượng tùy chỉnh hiện tại mà bạn chọn.

  1. Để thực hiện bạn vào menu Trả lời tự động bấm vào Hành động bên phải của mỗi kịch bản và chọn Facebook Custom Audience.

  1. Thiết lập hành động bằng cách cung cấp 2 thông số: Tài khoản quảng cáo (Add Account) và Đối tượng tùy chỉnh (Custom Audience) liên quan đến Tài khoản quảng cáo đó:

  1. Nhấp vào "Thêm".
  2. Bạn có thể kiểm tra các bản ghi mới đang được thêm vào Đối tượng tùy chỉnh trong Lịch sử đối tượng của Trình quản lý quảng cáo

Các vị trí bạn có thể gắn hành động "Facebook Custom Audience" trên AhaChat

  1. Gắn Hành động tại block văn bản

  1. Gắn Hành động tại nút bấm

  1. Gắn Hành động sau khi khách hàng điền thông tin vào webform

  1. Gắn Hành động tại block điều kiện

  1. Gắn hành động tại nút bấm trong thẻ ảnh

Và tất cả các vị trí tương tự trong BroadcastChăm sóc