Block Thuộc Tính

Thuộc tính là dữ liệu lưu trữ thông tin riêng của mỗi khách hàng nhằm cho phép cá nhân hóa nội dung kịch bản, lọc để gửi broadcast, gắn thẻ, ..v.v...Ví dụ như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng.

1. Các loại Thuộc tính

Có 3 loại:

1.1 Thuộc tính khách hàng

Là các thông tin riêng của khách hàng như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ. Ví dụ như trong trường hợp chatbot viral mời bạn bè nhận quà, và sau khi đủ điều kiện sẽ hiện ra một form điền thông tin gồm họ tên, số điện, địa chỉ thì những thông tin này phải lưu vào thuộc tính khách hàng.

Để tạo thuộc tính khách hàng bạn vào quản lý thuộc tính → tạo mới thuộc tính -> đặt tên và chọn loại cho thuộc tính

Có 7 loại thuộc tính khách hàng bao gồm:

 • Văn bản: chỉ dạng thuộc tính chứa ký tự text
 • Giá trị số: chỉ dạng thuộc tính chứa số (Có thể sử dụng các phép toán +, -, *, /)
 • Ngày: 30/12/2023
 • Ngày giờ: 30/12/2023 12:00:00
 • Có/Không: Là thuộc tính chỉ chứa 2 giá trị có hoặc không

 • Json: Là thuộc tính chứa dữ liệu json từ API trả về
 • Danh sách (mảng): là một tập hợp nhiều thông tin được lưu vào chung một thuộc tính

Để tạo thuộc tính Danh sách bạn vào quản lý thuộc tính → tạo mới thuộc tính -> đặt tên và chọn loại Danh sách

1. Cách lưu thông tin vào thuộc tính Danh sách

Để lưu thông tin vào thuộc tính Danh sách bạn tạo mới block thuộc tính và dùng hàm push để lưu

{{push(data, full_name)}}

Trong đó:

 • data: Là tên thuộc tính Danh sách cần lưu vào
 • full_name: Là thông tin lưu vào Danh sách

Có thể lưu trực tiếp văn bản {{push(data, "text")}} Hoặc số {{push(data, 123)}}

2. Cách gọi thông tin từ thuộc tính Danh sách ra bot

Ví dụ bạn có 1 danh sách bao gồm

[
"Nguyễn Văn A",
"0908076666",
]

Để gọi được họ tên ra bot, cần lấy phần tử ở vị trí {{data.0}}

Để gọi được số điện thoại ra bot, cần lấy phần tử ở vị trí {{data.1}}

Để gọi được email ra bot, cần lấy phần tử ở vị trí {{data.2}}

1.2 Thuộc tính bot

Là các thông tin chung như số lượng quà tặng. Ví dụ như trong trường hợp chatbot viral mời bạn bè nhận quà, chúng ta giới hạn số lượng quà là 1000 thì mỗi khi một khách hàng nhận quà thì ta phải trừ đi 1, vì số lượng quà ảnh hưởng chung đến tất cả khách hàng nên phải lưu vào thuộc tính bot.

1.3 Thuộc tính hệ thống

Là thuộc tính được tạo ra bởi hệ thống, bạn không thể nào chỉnh sửa những thuộc tính này, gồm:

a. Thuộc tính {{user_phone}}: Thuộc tính này sẽ tự động lưu số điện thoại khi khách hàng comment hay inbox. Bạn có thể dùng thuộc tính này để kiểm tra khách hàng đã nhập số điện thoại hay chưa bằng cách so sánh với điều kiện "chưa xác định".

b. Thuộc tính {{user_email}}: Tương tự như user_phone nhưng thuộc tính này là để tự động lưu email của khách hàng.

c. Thuộc tính {{gender}}: Hiển thị giới tính (anh/chị/bạn)

Bạn cũng có thể thay đổi cách xưng hô thành (chú/cô/quý khách) bằng cách thiết lập

{{gender("chú,cô,quý khách")}} hoặc {{gender("Mr,Mrs")}}

 • Nam: chú / Mr
 • Nữ: cô / Mrs
 • Không lấy được giới tính: bạn / quý khách

d. Thuộc tính {{full_name}}: Tự động lấy họ và tên từ facebook của khách hàng.

e. Thuộc tính {{ahachat_random_code}}: Tự động tạo ra một code gồm 6 ký tự cho khách hàng

f. Thuộc tính {{user_note}}: Lưu tất cả nội dung ghi chú của khách hàng được note trong livechat

g. Thuộc tính {{last_user_input}}: Lưu lại nội dung tin nhắn cuối cùng khách nhập vào messenger

h. Thuộc tính {{last_user_button}}: Lưu lại nút bấm cuối cùng khách hàng tương tác với chatbot

i. Thuộc tính {{last_user_block}}: Lưu lại tên block cuối cùng khách hàng tương tác với chatbot

j. Thuộc tính {{messenger_user_id}}: Là thuộc tính định danh cá nhân của mỗi khách hàng trên Chatbot AhaChat

k. Thuộc tính {{livechat_user_id}}: Là thuộc tính chứa ID dẫn tới hộp thư Live chat của mỗi khách hàng trên AhaChat

l. Thuộc tính {{page_name}}: Lưu tên của Page

m. Thuộc tính {{page_id}}: Là thuộc tính chứa ID của Page

n. Thuộc tính {{ref}}: Tự động lưu url mà khách hàng click vào, ví dụ url là m.me/ahachatter?ref=viral1 thì ref là viral1.

o. Thuộc tính thời gian: Là các mốc thời gian ngày tháng năm, ngày trong tuần và cả các buổi trong ngày. Lời chào gửi đến khách hàng kèm thời gian sẽ giúp cá nhân hóa, gây ấn tượng với khách hàng hơn.

 1. {{NOW()}}: 17/07/2019 10:00:12
 2. {{TODAY()}}: 17/07/2019
 3. {{DAY()}}: 17
 4. {{WEEKDAY()}}: Thứ Hai, ..., Chủ Nhật
 5. {{YEAR()}}: 2019
 6. {{MONTH()}}: 1, 2, ..., 12
 7. {{TIME()}}: 10:00 SA, 02:00 CH
 8. {{HOUR()}}: 1, 2, 3, ..., 24
 9. {{DAYTIME()}}: buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối
Buổi sáng bắt đầu từ 1 giờ đến 10 giờ.
Buổi trưa được tính từ 11 giờ đến 12 giờ.
Buổi chiều được tính từ 13 giờ đến 18 giờ.
Buổi tối được tính từ 19 giờ đến 21 giờ.
Buổi đêm được tính từ 22 giờ đến 24 giờ.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng các công thức tính toán trong thuộc tính, ví dụ: {{number1 + number2}} {{number1 - number2}} {{number1 * number2}} {{number1 / number2}}

Và còn có thể lưu các kết quả từ công thức tính toán vào thuộc tính mới, ví dụ: {{total}} = {{number1}} + 1

Có thể sử dụng hàm split() để tách các tham số từ ref. Ví dụ: https://m.me/ahachatter?ref=qc.utm_source.facebook thì khi tách sẽ có kết quả:

{{split(ref,".")[0]}} = qc
{{split(ref,".")[1]}} = utm_source
{{split(ref,".")[2]}} = facebook

enter image description here

Có thể sử dụng hàm round() để làm tròn tham số. Ví dụ: Nếu number=1.2 thì {{round(number)}} thì sẽ trả giá trị là 1

2. Cách tạo Thuộc tính

2.1 Vào menu Khách hàng

2.2 Vào Quản lý thuộc tính

2.3 Tạo/Sửa thuộc tính

2.4 Điền tên và loại thuộc tính

3. Cách lưu Thuộc tính

(Có thể sử dụng các phép toán +, -, *, /)

3.1 Dùng Block để lưu

Tạo block có tên Thuộc tính.

Lưu các giá trị vào thuộc tính.

3.2 Dùng Hành động để lưu

3.3 Dùng WebForm để lưu

3.4 Dùng Json API để lưu

Bấm vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thuộc tính trong AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!