Quiz Maker

Tính năng tạo câu hỏi trắc nghiệm trực quan, nhanh chóng và dễ dàng dành cho chatbot AhaChat.

Kết hợp với kịch bản trả lời tự động giúp bạn xây dựng được chatbot hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực minigame đố vui, bài kiểm tra trắc nghiệm, bài thi cùng với các bài trắc nghiệm tính cách DISC, test chỉ số IQ, EQ,…

1. Tổng quan về công cụ Quiz Maker

 • Lưu điểm vào thuộc tính: tạo thuộc tính với giá trị số và sau mỗi câu trả lời đúng số điểm sẽ được cộng dồn
 • Cộng điểm mỗi câu hỏi đúng: đặt số điểm cho mỗi câu hỏi
 • Thứ tự câu hỏi: chọn ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự
 • Thứ tự câu trả lời: vị trí hiển thị đáp án sẽ xuất hiện ngẫu nhiên hoặc theo thứ tự
 • Thời gian hoàn thành: chọn giới hạn thời gian hoàn thành cho tất cả câu hỏi (có 3 giá trị là giây, phút và giờ) - Nếu set thời gian hết hạn là 0 thì Quiz sẽ ko bao giờ hết hạn

Sau tạo câu hỏi và cài đặt các thiết lập bạn có thể chọn cách hiển thị công cụ Quiz Maker: có 2 cách để hiển thị công cụ vào chatbot là

 • Api: tạo các thuộc tính để lưu Id câu hỏi , đáp án và thời gian còn lại
 • Sau khi lưu công cụ bạn sẽ thấy được 3 liên kết API dùng để lấy thông tin câu hỏi, câu trả lời và reset lại api

 • Form: Sử dụng chức năng này để hiện thị câu hỏi và kết quả trực tiếp trên popup webform → bấm lấy code để lưu lại liên kết

2. Tạo kịch bản chạy công cụ Quiz Maker

2.1 Kịch bản với API

Bạn có thể copy kịch bản mẫu tại đây: https://ahachat.com/share-story-to-bot/cf1872da88b4e9804792963b1975ba5fUYLDfDca6d2221564

Sơ đồ kịch bản

 • Block bat_dau: tạo nội dung giới thiệu và nút bắt đầu trò chơi

 • Block quiz: dùng để lấy thông tin câu hỏi, hãy tạo block json api và nhập link API lấy thông tin câu hỏi đã tạo ở công cụ trên vào (lưu ý chọn phương thức GET)

 • Các tham số cần truyền:

 • messenger_user_id: {{messenger_user_id}}

 • block_name: Block api trả lời câu hỏi

 • Block reset: Chức năng rest API để chạy lại kịch bản, hãy tạo block json api và nhập link Api reset ở công cụ trên vào (lưu ý chọn phương thức DELETE)
 • Các tham số cần truyền:
 • messenger_user_id: {{messenger_user_id}}

 • Block submit: dùng để lấy thông tin câu trả lời, hãy tạo block json api và nhập link API lấy thông tin câu trả lời đã tạo ở công cụ trên vào (lưu ý chọn phương thức POST)
 • Các tham số cần truyền:
 • messenger_user_id: {{messenger_user_id}}
 • question_id: Thuộc tính QuestionId
 • answer: Answer

 • Block dieu_kien: dùng để so sánh kết quả câu trả lời của khách với đáp án đúng
 • ở đây sẽ so sánh block quiz {{ursp.quiz}} với thuộc tính của câu trả lời {{quiz_answer}}

 • cả 2 nhánh đều lưu thuộc tính {{quiz_cau}} với giá trị {{quiz_cau}} + 1

 • Block dung: thông báo kết quả dung, chọn rẽ nhánh theo điều kiện để check số câu đã trả lời
 • Nếu chưa đủ 3 câu thì chạy tiếp tới block quiz để tiếp tục câu hỏi, nhánh mặc định nối với block ket_thuc khi đã trả lời đủ 3 câu hỏi

 • Block sai: thông báo kết quả sai và cài đặt tương tự như block đúng

 • Block ket_thuc: thông báo kết quả hoàn thành bài trắc nghiệm

2.2 Kịch bản với Form

Kịch bản mẫu: https://ahachat.com/share-story-to-bot/89dfaa78a3611b300e57c5054f48e864SiF3kQgIaR2221565

Sơ đồ kịch bản

 • Block bat_dau: tạo nội dung giới thiệu và nút bắt đầu trò chơi
 • Ở nút bắt đầu bạn chọn hành động mở link website và dán liên kết dành cho form bạn đã tạo ở công cụ Quiz Maker trên
 • Bấm thêm và lưu thay đổi

 • Block ket_thuc: thông báo kết quả hoàn thành bài trắc nghiệm

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn có thêm một tính năng thú vị để có thể tối ưu việc tạo chatbot, mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn và gia tăng lượng data khách hàng về cho fanpge.