Cách tạo Chatbot Shopping V2

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=shopv2

Ở V2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Shopping API (tương tự JSON API) để tạo và quản lý đơn hàng tự động ngay trong Chatbot, bao gồm:

  1. Thêm giỏ hàng (ADD TO CART).
  2. Xóa giỏ hàng (CLEAR CART).
  3. Tạo đơn hàng (CREATE ORDER).
  4. Hủy đơn hàng (CANCEL ORDER).

‌Các bước tạo chatbot shopping như sau:

1. Copy kịch bản mẫu

Tổng quan kịch bản gồm 10 block gồm: 7 block hội thoại và 3 block json api (thêm giỏ hàng, xóa giỏ hàng, và đặt hàng). Nếu bạn muốn hiểu hơn về json api thì xem hướng dẫn này.

Bạn nên copy kịch bản mẫu tại đây cho tiết kiệm thời gian https://ahachat.com/share-story-to-bot/0dbda4d8b2da62f1daef491989d05869bygm5qYTFY504018

2. Sửa nội dung các block

Bước 1: Sửa block lời chào khách hàng

Chú ý bước này mình chọn Tin nhắn của khách là Bỏ qua để chuyển đến block chọn Danh mục sản phẩm.

Bước 2: Sửa block hiển thị danh mục sản phẩm

‌Mỗi danh mục sẽ có nhiều sản phẩm con trong đó với những mức giá khác nhau.

Bước 3: Sửa block hiển thị sản phẩm cần bán

Trước khi tạo block này thì phải tạo 2 thuộc tính trong menu Khách hàng là product (kiểu văn bản) và price (kiểu số).

Tiếp theo tạo block san_pham như hình dưới:

Chú ý là mỗi nút bấm Thêm vào giỏ, ta sẽ gán 2 hành động là Lưu thuộc tính product với tên sản phẩm, và Lưu thuộc tính price với giá sản phẩm.

Bước 4: Sửa block chọn số lượng sản phẩm

Chú ý tích vào ô "Bắt buộc chọn đúng" để khách phải chọn số lượng sản phẩm là con số.

Bước 5: Gọi API để thêm vào giỏ hàng

Bấm vào ô POST và chọn ADD TO CART, các thông số API sẽ tự động được điền vào

Tiếp theo điền các thông số bên cột Value và các thuộc tính {{product}}, {{price}} và input người dùng {{ursp.so_luong}} (ở đây là sử dụng {{ursp.tên_block}} để truyền trực tiếp tin nhắn từ block vào api, bạn có thể dùng thuộc tính cũng ok)

Chỗ này ta có sử dụng Webform Điền thông tin nhận quà được tạo trong menu Tăng trưởng (chọn là WebForm) để thu thập thông tin giao hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ. Nếu ai chưa biết tạo thì đọc hướng dẫn tại đây. Sau khi khách điền form sẽ di chuyển đến Bước 7. Còn nếu khách chọn Xóa Giỏ Hàng thì đi đến Bước 8.

Bước 6: Xác nhận lại 1 lần nữa thông tin khách đã điền vào form

Nếu đúng thì di chuyển đến block Đặt hàng, nếu sai thì hiện form để nhập lại.

Bước 7: Kiểm tra xem đã có hàng trong giỏ chưa

Nếu {{shop_cart}} không phải rỗng thì có nghĩa là đã có hàng trong giỏ rồi, tiếp tục đi đến Bước 8. ‌

Bước 8: Nếu có hàng rồi thì gọi API Đặt hàng

Bước 9: Lưu tất cả thông tin vào google sheet

Lưu thông tin khách hàng và đơn đặt hàng vào sheet.

Bước 10: Gọi API Xóa giỏ hàng

‌Chú ý: Nếu bạn muốn cho phép khách hàng yêu cầu hủy đơn thì có thể dùng API là CANCEL ORDER (tương tự CREATE ORDER)

Bước cuối: Xem kết quả đặt hàng tại menu Cài đặt > Shopping

‌ Ở đây có 2 ô thông báo đến khách hàng khi chủ bot cập nhật trạng thái Đang giao hàng, Hoàn thànhĐã hủy. Nếu không muốn gửi thông báo này thì bạn nhớ xóa nội dung đi nhé.‌

3. Kết quả