Tích hợp Ladisales vào AhaChat

Demo: https://m.me/ahachatdemo?ref=ladisales

Copy kịch bản mẫu: https://ahachat.com/share-story-to-bot/e8d398cceb2b873732ee33da5fbd52e090BE7DFQ1i2177767

LadiSales là nền tảng thiết kế trang thanh toán và quản lý đơn hàng dành cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bài này AhaChat sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo 1 kịch bản có tích hợp LadiSales.

Khách hàng vào chatbot có tích hợp LadiSales → Bấm nút đặt hàng → Chọn sản phẩm và điền thông tin trên giao diện của LadiSales → bot xác nhận thông tin và gửi hoá đơn mua hàng về Messenger.

Bước 1: Tạo Link đặt hàng LadiSales

 • Trong giao diện LadiSales chọn mục Sản phẩm → Danh sách → nhấn vào 1 sản phẩm bất kỳ

 • Chọn menu Trang thanh toán → copy link xuất bản và lưu lại

Bước 2: Thêm Webhook vào LadiSales

 • Vào LadiSales → Cài đặt → Webhook → Thêm Webhook → dán link Broadcast API của AhaChat vào mục API Url → chọn Tạo mới cho mục Đơn hàng và bấm Lưu

Link Broadcast API sẽ có dạng: https://ahachat.com/webhook/ladisales?ahachat_token=xxx&bot_id=xxx&&ahachat_block_name=xxx&is_send_receipt_confirmation=true

Trong đó:

 • <ahachat_token> → Mã token bí mật duy nhất cho mỗi bot. Bạn có thể tìm và reset lại token này trong menu Cài đặt bất cứ lúc nào.

 • <bot_id> → ID của bot bạn muốn gửi tin nhắn từ đó.

 • <ahachat_block_name> → Tên block chứa nội dung thông báo mà bạn muốn gửi đến khách hàng, tạm đặt tên là xacnhan (sẽ tạo block xacnhan ở bước sau)

Bước 3: Tạo kịch bản đặt hàng trên AhaChat

 • Tạo 1 block đặt tên là dathang để user bắt đầu vào đặt hàng, có nút bấm là “Đặt Hàng” và chọn hành động là mở link website → Dán link thanh toán ở bước trên vào.
 • Bổ sung thêm đoạn tham số vào cuối link: ?msg_id={{messenger_user_id}} và lưu lại. Ví dụ: https://checkout.ladi.sale/13996?msg_id=2430133370349691
 • Chọn kích cỡ webview là 100% nếu muốn hiển thị dạng popup

 • Tạo tiếp 1 block hội thoại và đặt tên là xacnhan để hiển thị thông báo đơn hàng được gửi về từ LadiSales

 • Kết quả:

Bước 4: Tùy biến hiển thị thông báo đơn hàng

 • Sửa tham số &is_send_receipt_confirmation=false trên link Broadcast API được gắn vào Webhook để không hiển thị thông báo đơn hàng mặc định từ LadiSales
 • Sau khi bấm vào nút đặt hàng và điền các thông tin, hệ thống sẽ trả kết quả về chatbot chứa trong 1 thuộc tính có tên là payload (bạn sẽ lấy các trường thông tin muốn hiển thị từ đây)

 • Tạo 1 block thuộc tính đặt tên là xacnhan để lưu các tham số vào thuộc tính bot

Các tham số cần lưu vào thuộc tính bot bao gồm:

 • hoten: {{payload.order.shipping_first_name}}
 • sodienthoai: {{payload.order.shipping_phone}}
 • diachi: {{payload.order.shipping_address}}
 • phuongxa: {{payload.order.shipping_ward_name}}
 • quanhuyen: {{payload.order.shipping_district_name}}
 • tinhthanh: {{payload.order.shipping_state_name}}
 • produc_id: {{payload.order.reference_no}}
 • product: {{payload.order.order_details[0].product_name}}
 • soluong: {{payload.order.order_details[0].quantity}}
 • price: {{payload.order.order_details[0].price}}
 • total: {{payload.order.total}}
 • giamgia: {{payload.order.discount_fee}}

Và còn nhiều tham số khác nữa như trạng thái đơn hàng, phí ship,... bạn có thể lấy được từ payload.

 • Bạn cũng có thể tạo 1 block đặt tên là don_hang và gọi các thuộc tính ra

Lưu ý: Tin nhắn thông báo đơn hàng chỉ gửi trong vòng 24h nên tuyệt đối an toàn với chính sách Messenger.

Tham khảo các tính năng khác

 1. Tạo Webform bằng Ladipage: https://ahachat.com/help/docs/webform-ladipage
 2. Nhúng bot vào Ladipage: https://ahachat.com/help/docs/nhung-ladipage
 3. Lưu thông tin từ Ladipage vào bot: https://ahachat.com/help/docs/luu-ladipage-vao-bot