Cách tạo Chatbot Shopping V3

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=shopv3

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách tạo shopping page bằng webform trong chatbot giúp việc mua hàng diễn ra ngay trên Messenger. Khách sẽ không cần phải đăng nhập vào một website khác để bắt đầu tiến trình mua hàng. Từ đó, chắc chắn sẽ đem lại chuyển đổi tốt hơn và nâng cao doanh số.

1. Copy kịch bản

Đây là kịch bản đặt đồ uống tận nhà, bạn có thể copy và sửa lại nội dung phù hợp lĩnh vực kinh doanh của mình theo hướng dẫn bên dưới.

https://ahachat.com/share-story-to-bot/96679e0b9f88c39e6996f6939cb1d71dEO17cJRnz31402544

2. Sửa nội dung Webform

Trong kịch copy ở trên sẽ đi kèm với 2 Webform, bạn hãy vào từng webform và sửa thông tin sản phẩm, giá cả phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của mình.

CAFE SHOPPING PAGE

CAFE INFOR PAGE

3. Sửa nội dung các Block

3.1 Sửa nội dung block chao_mung

3.2 Sửa nội dung block menu_chinh

3.3 Sửa nội dung block dat_hang

Chú ý ở block này ta sẽ dùng API Clear Cart để xóa các món đã chọn trước đó, nếu bạn có muốn xóa món cũ thì có thể bỏ qua API này.

Tiếp đến ta sẽ tạo lời mời hấp dẫn là sẽ miễn phí Ship khi đặt 2 món trở lên để kích thích khách đặt hàng.

Cuối cùng là Webform đặt hàng mà ta đã sửa ở bước 2.

3.4 Sửa nội dung block kiemtra_ship

Bước này nhằm để kiểm tra số lượng món khách đặt để tính tiền Ship hay không.

Nếu đặt 2 món trở lên thì miễn phí Ship

Nếu chỉ đặt 1 món thì bị tính Ship 10,000đ

3.5 Sửa nội dung block tong_hop

Hiển thị thông tin sản phẩm và giá tiền (bao gồm ship hay không) để khách quyết định

3.6 Sửa nội dung block xac_nhan

Sau khi khách điền thông tin giao hàng xong thì bot sẽ xác nhận lần cuối.

3.7 Sửa nội dung block luu_sheet

Nếu thông tin đặt hàng và giao hàng thành công thì ta nên lưu vào google sheet để phân công cho nhân viên giao hàng.

4. Test và xem kết quả