Chatbot chốt đơn Livestream

1. Giới thiệu về tính năng Chốt đơn Livestream

– Tự động tổng hợp bình luận trong 1 bài livestream, lọc các bình luận đặt hàng, từ đó tạo đơn hàng với thông tin từ bình luận và người bình luận

– Với mỗi đơn hàng đến từ livestream, Chatbot sẽ tự động nhắn tin tới khách hàng đã để lại thông tin trong bình luận để xác nhận thông tin và hỏi các thông tin còn thiếu

– Tổng hợp các đơn hàng kèm theo trạng thái để user có thể quản lý dễ dàng, Chốt đơn hoặc hủy đơn

– Lưu lại lịch sử đơn hàng của từng khách hàng giúp user nắm bắt được các thông tin quan trọng của khách: Đang đặt sản phẩm gì, hay mua sản phẩm nào, đã bùng đơn bao giờ chưa?

2. Cách sử dụng tính năng Chốt đơn Livestream

– Hệ thống:

● Tại menu có 3 tính năng chính là: Livestream, Sản phẩm và Đơn hàng

2.1. Sử dụng Chốt đơn Livestream

Bước 1: Bạn hãy Truy cập vào tính năng “Chốt đơn livestream”. Bạn click vào “Tạo livestream mới“ để tạo 1 bài chờ livestream trên hệ thống

Bước 2: Tạo cấu hình đơn hàng tự động

Thêm sản phẩm sẽ được live để bán hàng. Bạn click vào biểu tượng “+” để thêm sản phẩm mới, một pop – up sẽ xuất hiện. Bạn tick chọn các sản phẩm sẽ xuất hiện trên livestream. Cuối cùng chọn “Lưu“

● Nếu trường hợp, bạn chưa có sẵn sản phẩm trong danh sách sản phẩm

Bạn click vào menu Sản phẩm và bấm “Thêm sản phẩm” sau đó cập nhật các thông tin sau:

Sau khi cập nhật các thông tin bạn chọn “Lưu“ để lưu sản phẩm đang tạo.

Bước 3: Nhập từ khóa tương ứng với sản phẩm.

● Tất cả các bình luận đúng cú pháp “Từ khóa” sẽ được tự động tạo đơn

● Trường hợp chỉ có một sản phẩm được bán, khách hàng để lại số điện thoại sẽ tự động tạo đơn.

Bạn chọn “Lưu“ là hoàn thành.

Cấu hình này sẽ tự động liên kết với livestream sau khi thiết lập. Mỗi “Cấu hình“ chỉ sử dụng được với một livestream duy nhất

Lúc livestream:

Bạn có thể “Tắt”, “Bật” cấu hình tự động lên, khi ở chế độ “Bật” chatbot sẽ tự động gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng đến những khách hàng bình luận đúng cú pháp

Cơ chế tự động xác nhận đơn hàng như sau:

Sau khi khách hàng xác nhận , sẽ hiển thị ra nội dung sau:

2.2. Quản lý sản phẩm:

Bạn có thể thêm xóa, chỉnh sửa các sản phẩm tại đây

2.3. Quản lý đặt hàng:

Sau khi livestream, quản lý đặt hàng sẽ tổng hợp tất các đơn hàng từ buổi livestream đó theo từng User. Bạn có thể cập nhật thông tin, trạng thái đơn hàng, thêm các sản phẩm vào đơn hàng

– Danh sách đặt hàng:

– Trạng thái đơn hàng:

  • Nháp: đơn hàng sơ khai lúc đầu được tạo ra
  • Đã xác nhận: Đã confirm với khách hàng và lấy đc đầy đủ thông tin về đơn hàng: thông tin người nhận và thông tin sản phẩm mua
  • Đã chốt: Đã chốt đơn hàng và đơn hàng sẽ được giao đến người nhận
  • Hoàn thành: Đơn hàng đã hoàn thành xong và không có vấn đề phát sinh
  • Đã hủy: Đơn hàng bị hủy

– Chi tiết đơn hàng: Click vào biểu tượng cây bút để hiển thị chi tiết đơn hàng

  • Chỉnh sửa thông tin người nhận, chiết khấu, phí ship, số lượng sản phẩm và ghi chú nếu có
  • Thêm xóa sản phẩm từ danh sách sản phẩm

Ngoài các sản phẩm được tạo tự động từ livestream, bạn có thể thêm các sản phẩm thủ công. Trong phần chi tiết đơn hàng: bạn có thể thêm sản phẩm bằng tay cho khách hàng.