Cách tạo Chatbot cộng tác viên

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=ctv

Tiếp tục series chatbot viral trên ahachat, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một hình thức viral mới thông qua cộng tác viên. Thay vì các shop phải tốn tiền chạy quảng cáo, marketing, thì shop có thể sử dụng ngân sách này để chiết khấu cho cộng tác viên cho mỗi đơn hàng bán được. Yếu tố thành công của hình thức viral này là tính minh bạch và tức thời, tức là bất cứ khi nào khách mua hàng từ chia sẻ của cộng tác viên thì cộng tác viên đó sẽ nhận được thông báo mua hàng ngay lập tức và được cộng ngay vào chiết khấu.

Hướng dẫn dưới đây mình áp dụng cho một shop thời trang, và tỉ lệ chiết khấu là 10% cho mỗi đơn hàng thành công. Và khi khách hàng hủy đơn thì cộng tác viên sẽ mất 10% đó.

Bước 1: Tạo các thuộc tính để lưu đơn hàng và chiết khấu

Image for post

affnguoithamgia: Tên khách hàng mua sản phẩm từ cộng tác viên.

afftongtien: Tổng số tiền kiếm được của cộng tác viên theo chiết khấu.

afftensanpham: Tên sản phẩm mà khách hàng đã mua từ cộng tác viên.

affgiasanpham: Giá sản phẩm mà khách hàng đã mua từ cộng tác viên.

affdamoi: Tổng số lượng khách hàng đã mua sản phẩm từ cộng tác viên.

affdangky: Kiểm tra xem ai đó đã đăng ký cộng tác viên hay chưa.

Tiếp theo tạo 2 kịch bản gồm: Đăng ký cộng tác viên (1) và Triển khai cộng tác viên (2).

Image for post

Bước 2: Tạo kịch bản đăng ký cộng tác viên

Kịch bản này vô cùng đơn giản, mục đích là giới thiệu chương trình chiết khấu và các sản phẩm để cộng tác viên đem đi giới thiệu.

Cộng tác viên có 2 cách giới thiệu:

  1. Giới thiệu bằng link: Tức là khi khách hàng nhấn vào link và mua hàng thì cộng tác viên sẽ nhận được chiết khấu.

  2. Giới thiệu bằng cách chia sẻ sản phẩm trực tiếp trong messenger: Tức là cộng tác viên có thể chia sẻ trực tiếp sản phẩm đến bạn bè của mình. Giống như hình thức chia sẻ nhận quà.

Image for post

Image for post

Bước 3: Tạo kịch bản cho khách mua hàng từ cộng tác viên

Image for post

Đây là kịch bản mà CTV (cộng tác viên) giới thiệu đến KH (khách hàng).

  1. Đầu tiên KH sẽ thấy block san_pham để chọn sản phẩm. Tại đây ta lưu affgiasanpham để tính chiết khấu cho CTV.

Image for post

  1. Sau khi CHỌN MUA 1 sản phẩm, sẽ đến block dat_hang để thông báo phí ship và hiển thị webform thu thập thông tin KH để ship. Ở đây ta sử dụng {{affgiasanpham + 49000}} để tính tổng tiền cần thanh toán.

Image for post

  1. Sau khi KH điền thông tin giao hàng, ta lưu vào google sheet. Chú ý {{ursp.xxx)}} là giá trị của block xxx, còn {{yyy}} nghĩa là giá trị của thuộc tính yyy.

Vì link ref sẽ có dạng là ctv.1654130551354087 nên chúng ta sẽ lấy được Id CTVvà Tên CTV là {{split(ref,”.”)[1]}}

Image for post

  1. Sau khi lưu thông tin KH, ta sử dụng Broadcast Api để thông báo đến CTV đã có khách mua hàng và cộng chiết khấu cho CTV. Đây là phần hay nhất khi dùng bot, CTV sẽ nhận được thông báo ngay lập tức khi có người mua hàng. Đảm bảo tính minh bạch và tạo động lực để CTV làm việc hiệu quả.

Image for post

  1. Trước khi thông báo đơn hàng thành công đến CTV, ta sẽ dùng phép tính để đếm lại affdamoi (số khách hàng đã mua hàng từ chia sẻ của CTV) và afftongtien (Tổng số tiền chiết khấu mà CTV kiếm được).

Image for post

  1. Gửi lời cảm ơn đến khách hàng và kèm theo nút bấm Hủy Đơn liên kết đến block huy_sheet để giảm tỉ lệ đơn hoàn.

Image for post

  1. Tại block huy_sheet ta cũng lưu lại thông tin kèm theo trạng thái Hủy đơn để nhân viên có thể dễ dàng kiểm tra.

Image for post

  1. Sau đó, ta sử dụng Broadcast Api tại block thongbao_huy để thông báo đến CTV đã có khách hủy đơn hàng và trừ chiết khấu cho CTV. Thông báo này sẽ giúp họ nhanh chóng liên lạc với KH để thuyết phục họ mua hàng trở lại hoặc tìm hiểu nguyên nhân vì sao hủy đơn.

Image for post

Bước 4: Sửa điều kiện tại Kịch bản chào mừng.

Kiểm tra nếu ref link chứa link ctv thì sẽ thêm +Hành động chuyển tiếp đến kịch bản triển khai ctv.

Image for post

Bước cuối: Chia sẻ link đăng ký cộng tác viên

Vào menu Triển khai > Link chứa tham số Ref, bấm Thêm.

Image for post

Chọn kịch bản đăng ký cộng tác viên và đường dẫn ref.

Image for post

Copy đường dẫn này đưa cho cộng tác viên để thực hiện thao tác lấy link và sản phẩm.

Image for post

Chú ý: Bot cộng tác viên đã có sẵn trong chatbot viral mẫu, bạn có thể copy và triển khai miễn phí!