Gửi SMS từ Chatbot AhaChat

SMS Brandname là gì?

Là loại tin nhắn SMS mà tên thương hiệu của doanh nghiệp được hiển thị tại mục người gửi của tin nhắn thay cho đầu số nhắn tin hoặc số điện thoại thông thường, qua đó làm tăng mức độ nhận biết và sự trung thành của Khách hàng đối với thương hiệu. Với loại tin nhắn này, hiện các nhà mạng yêu cầu người sử dụng phải đăng ký nội dung mẫu tin sẽ gửi trước khi sử dụng.

eSMS là gì?

eSMS là đơn vị cung cấp dịch vụ nhắn tin brandname có API để tích hợp tính năng gửi tin nhắn vào hệ thống bên ngoài.

Ở bài viết này, mình bỏ qua bước hướng dẫn đăng ký tài khoản, bước đăng ký brandname và mẫu gửi tin nhắn tại https://esms.vn nhé! Phần này bạn có thể liên hệ nhân viên kinh Doanh hoặc hotline 0901.888.484 để đăng ký Brandname riêng của mình.

Giờ chúng ta sẽ đến một kịch bản mẫu: Khách hàng vào chatbot → chatbot xin số điện thoại để gửi mã OTP → khách hàng nhận được tin nhắn brandname có chứa OTP → xác thực OTP với chatbot.

Đăng ký và lấy thông tin eSMS

Trước khi sử dụng eSMS API vui lòng đăng ký tài khoản tại https://esms.vn (được tặng ngay 5000đ trong tài khoản để dùng thử)

Sau khi đăng ký bạn đăng nhập vào eSMS ► bấm vào Avatar ở góc phải ► chọn Quản lý API ► Lưu lại Api Key và Secret Key

Cách 1: Dùng block GỬI SMS

Bước 1: Vào Menu trả lời tự động --> Tạo mới --> nhập từ khóa để tạo kịch bản

Bước 2: Chọn tạo mới block → GỬI EMAIL/SMS → GỬI SMS

Bước 3: Cửa sổ trong phần Nhập nội dung tin nhắn SMS sẽ có các trường thông tin, bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin sau:

  • Brandname: Click vào khung và chọn tên Brandname đã đăng ký với esms

Lưu ý: Tên brandname có độ dài tối đa 11 ký tự liền nhau (bao gồm dấu cách), không dấu. Không chứa các kí tự đặc biệt: % # & [] {} \ < @

  • Số điện thoại: bạn có thể nhập số điện thoại của khách hàng trực tiếp vào ô sau đó nhấn Enter để thêm mới. Hoặc bạn có thể chọn trường thuộc tính Số điện thoại của khách hàng bằng các nhấn {{sodienthoai}} để Bot tự động cập nhật số điện thoại của khách hàng gửi tin.

  • Nội dung SMS gửi đi: Nhấn chọn "Xem mẫu tin nhắn SMS brandname" để xem các tin nhắn bạn đã đăng ký và sử dụng.

Lưu ý: nội dung tin nhắn tiếng Việt không dấu, giới hạn trong 160 ký tự và nội dung tin nhắn cần đăng ký với nhà mạng. Phí gửi tin từ 790đ - 882đ/tin tùy vào ngành nghề kinh doanh của bạn.

Cuối cùng bấm "Lưu thay đổi" để hoàn tất cài đặt.

Sau khi cài đặt xong, bạn gửi kịch bản cho khách hàng hoặc khách hàng đi vào kịch bản này thì Bot sẽ tự gửi tin nhắn SMS đi.

Khách hàng sẽ nhận được mẫu tin nhắn như sau (Ví dụ cho mẫu tin nhắn xác minh đăng ký):

Sau khi gửi cho 1 khách hàng sẽ thống kê được số lượng gửi thành công

Cách 2: Sử dụng block JSON API

Vào AhaChat tạo kịch bản gửi OTP bao gồm:

  • Block sdt: Yêu cầu khách hàng nhập số điện thoại
  • Block code: tự động tạo mã code để gửi tin cho khách hàng
  • Block api_sms: để gắn API nhận lệnh gửi tin nhắn SMS về số điện thoại khách hàng đã nhập
  • Block xacnhan: để yêu cầu khách hàng nhập lại mã OTP đã gửi về số điện thoại
  • Block dieu_kien: kiểm tra OTP khách nhập có trùng với mã đã phát ở Block code hay không, nếu trùng thì chạy tới Block thanh_cong ngược lại sẽ chạy tới Block that_bai để yêu cầu nhập lại

  • Cấu hình API cho Block api_sms

Link API dạng POST: http://rest.esms.vn/MainService.svc/json/SendMultipleMessage_V4_post_json/

MẪU YÊU CẦU JSON:

{
"ApiKey": "8BE9B223BE9330839E8CA190E07BE0",
"Content": "{{code}} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban",
"Phone": "{{sodienthoai}}",
"SecretKey": "E8F2DD3CA06C8F7B586CE5B3CB5E47",
"Brandname": "Baotrixemay",
"SmsType": "2",
"RequestId": "ahachat_{{ahachat_random_code}}"
}

Thông số

Bảng dưới đây cho thấy các thông số bạn sử dụng trong yêu cầu:

Tham sốSự miêu tảBắt buộc
PhoneSố điện thoại người nhận
ContentNội dung gửi đến người nhận (cần đăng ký trước)
ApiKeyThông tin APIKey được cấp khi đăng ký trong phần Quản lý API sau khi đăng nhập
SecretKeyThông tin SecretKey được cấp khi đăng ký trong phần Quản lý API sau khi đăng nhập
SmsTypeLà loại tin nhắn muốn sử dụng, mỗi loại sẽ có đầu số hiển thị khác nhau và chi phí khác nhau. (xem các giá trị bên dưới)
BrandnameTên Brandname (tên công ty hay tổ chức khi gửi tin sẽ hiển thị trên tin nhắn đó). Chú ý: sẽ phải đăng ký trước khi sử dụng. (Xem mẫu test ở phần SmsType)Có nếu gửi brandname
Sandbox0 : Không thử nghiệm, gửi tin đi thật 1 : Thử nghiệm (tin không đi mà chỉ tạo ra tin nhắn)Không
RequestIdID Tin nhắn của đối tác, dùng để kiểm tra ID này đã được hệ thống esms tiếp nhận trước đó hay chưa. Ví dụ: requestid=ahachat_{{ahachat_random_code}} (không trùng nhau cho mỗi tin)Không
CampaignidTên chiến dịch gửi, tối đa 254 ký tựKhông
CallbackUrleSMS sẽ trả về kết quả của tin nhắn này Callback examples: https://esms.vn/receivecallback /?SMSID=01387c8b-76fd-4b15-98c4- 05f19aa5891210&SendFailed=0&SendStatus=5&Send Success=1&TotalPrice=790.0000&TotalReceiver=1&T otalSent=1&RequestId=&telcoid=3 Trong đó: SMSID: Mã tin nhắn, được trả về sau khi gọi API gửi tin - SendFailed: Tổng số tin gửi thất bại - SendStatus: + 1: Chờ duyệt + 2: Đang chờ gửi + 3: Đang gửi + 4: Bị từ chối + 5: Đã gửi xong + 6: Đã bị xoá - SendSuccess: Tổng số tin nhắn gửi thành công - TotalPrice: Tổng số tiền gửi tin - TotalReceiver: Tổng số người nhận - RequestId - telcpoid: + 1: Viettel + 2: Mobi + 3: Vina + 4: Vietnammobile + 5: Gtel + 6: ITel TotalSent: Tổng số tin nhắn cần gửi tinKhông
SendDateĐặt lịch gửi tin Ví dụ: 2021/09/02 13:00:00Không

SmsType

Giá trịÝ nghĩa
2Brandname chăm sóc khách hàng Khuyến khích sử dụng loại tin nhắn này. Bạn cần liên hệ nhân viên kinh Doanh hoặc hotline 0901.888.484 để đăng ký Brandname riêng của mình. Để test bạn vui lòng sử dụng Brandname: Baotrixemay Với các mẫu sau: {{code}} la ma dat lai mat khau Baotrixemay cua ban {{code}} la ma xac minh dang ky Baotrixemay cua ban Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi. Chuc quy khach mot ngay tot lanh!
8Tin nhắn đầu số cố định 10 số, chuyên dùng cho chăm sóc khách hàng. Bạn cần phải đăng ký mẫu tin nhắn trước với bộ phận kinh doanh để đăng ký và sử dụng.
24Tin nhắn Zalo ưu tiên Bạn cần phải đăng ký mẫu tin nhắn trước với bộ phận kinh doanh để đăng ký và sử dụng
28Tin nhắn Zalo thường Bạn cần phải đăng ký mẫu tin nhắn trước với bộ phận kinh doanh để đăng ký và sử dụng

Xem thêm tài liệu API tại đây: https://esms.vn/eSMS.vn_TailieuAPI.pdf

Kịch bản mẫu: https://ahachat.com/share-story-to-bot/969a6979df5dfe036c6d986fd63ee030hjeHrOuxBD2111710

Cuối cùng chạy thử kịch bản và xem kết quả. Chúc bạn thành công!