Tích hợp Getfly

Getfly là một nền tảng CRM mạnh mẽ được nhiều doanh nghiệp Việt Nam sử dụng. Khi tích hợp Getfly vào AhaChat thì bạn có thể:

  1. Lưu Khách hàng gồm số điện thoại, họ tên liên lạc, email hay bất cứ thông tin nào bạn muốn từ chatbot lên Getfly.

  2. Lưu Đơn hàng gồm số sản phẩm, giá và thông tin khách hàng từ chatbot lên Getfly.

1. Cài đặt Getfly trước khi tích hợp vào AhaChat

1.1 Đăng nhập vào Getfly

Trong hướng dẫn này là https://dev.getflycrm.com/

1.2 Vào Cài đặt > Tích hợp để lấy API Key

Bấm vào góc trên, bên phải để vào phần Cài đặt

Chọn menu Tích hợp > GetFly API KEY và copy key này

2. Tích hợp Getfly vào AhaChat

2.1 Vào menu Cài đặt > Tích hợp trong AhaChat để cấu hình

Phần Base URL chính là url bạn dùng để login vào Getfly. Còn phần API key là copy từ bên trên

Khi thành công sẽ ra giao diện như thế này. Nếu bạn muốn đổi qua tài khoản khác thì hãy bấm Disconnect

2.2 Tạo block có tên là GETFLY và chọn thông tin cần lưu từ bot vào Getfly

Tạo block

Chọn các thuộc tính cần lưu

Cuối cùng, test và xem kết quả ;)

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tích hợp Getfly trong AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!