Tích hợp MailChimp

MailChimp là một nhà cung cấp dịch vụ email mạnh mẽ. Tích hợp MailChimp cho phép bạn cập nhật liên hệ từ AhaChat đến MailChimp vào một trong các đối tượng (Audience) đã tạo.

1. Thiết lập tích hợp

Đăng nhập vào AhaChat chọn bot cần tích hợp Mailchimp và thực hiện như sau: Cài đặt → Menu Tích hợp → kéo xuống chọn phần Mailchimp bấm vào nút kết nối tài khoản.

Đăng nhập tài khoản Mailchimp, giao diện sẽ chuyển hướng tới phần liên kết ứng dụng AhaChat với Mailchimp, chọn Allow.

Sau khi bấm Allow sẽ hiện ra như hình bên dưới. Vậy là đã xong phần tích hợp (bạn có thể hủy liên kết bất cứ lúc nào bằng nút Huỷ tích hợp)

2. Tạo kịch bản thu thập thông tin và đẩy lên Mailchimp

Trong kịch bản chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block Mailchimp

Mẫu dưới đây bạn sẽ chọn list là Danh sách mail từ AhaChat và các thuộc tính cần đẩy lên bao gồm

  • email
  • hoten
  • sodienthoai

Kết quả là bạn sẽ nhận được một liên hệ mới trong Danh sách MailChimp đã chọn.

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn sẽ kết hợp được công cụ mailchimp và chatbot một cách hiệu quả.