Tích hợp HubSpot

HubSpot CRM là tất cả mọi thứ bạn cần để tổ chức, theo dõi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn. Tích hợp đầu tiên của chúng tôi với HubSpot CRM cho phép bạn thực hiện các Hành động sau:

  • Gửi dữ liệu đến biểu mẫu: Gửi dữ liệu tuỳ chỉnh của biểu mẫu đến một địa chỉ email. Có thể chọn bất kỳ biểu mẫu HubSpot đã đăng ký nào.
  • Tạo thuộc tính Liên hệ: Tạo liên hệ mới nếu nó chưa tồn tại trong HubSpot, một liên hệ đã có sẽ được xác định bởi địa chỉ email của họ.

1. Thiết lập tích hợp

Đăng nhập vào AhaChat chọn bot cần tích hợp HubSpot và thực hiện như sau: Cài đặt → Menu Tích hợp → kéo xuống chọn phần HubSpot bấm vào nút kết nối tài khoản.

Đăng nhập tài khoản HubSpot, giao diện sẽ chuyển hướng tới phần liên kết ứng dụng AhaChat với HubSpot, chọn Account.

Sau đó chọn Connect app

Sau khi bấm Connect sẽ hiện ra như hình bên dưới. Vậy là đã xong phần tích hợp (bạn có thể hủy liên kết bất cứ lúc nào bằng nút Huỷ tích hợp)

2. Gửi biểu mẫu

Gửi bất kỳ biểu mẫu HubSpot đã đăng ký nào tới địa chỉ email bạn nhập trên chatbot.

Trong kịch bản chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block HubSpot

Mẫu dưới đây bạn sẽ chọn Method là Submit form Hubspot với Form là Thư cảm ơn. Phần thuộc tính AhaChat với email là thuộc tính đã lưu khi khách hàng cung cấp địa chỉ email

Kết quả là, bạn sẽ nhận được một email với biểu mẫu đã chọn.

3. Tạo liên hệ mới từ chatbot

Tạo liên hệ mới nếu nó chưa tồn tại trong HubSpot, một liên hệ đã có sẽ được xác định bởi địa chỉ email của họ.

Trong kịch bản chọn tạo mới block > chọn tích hợp CRM > chọn block HubSpot

Mẫu dưới đây bạn sẽ chọn Method là Lưu contact Hubspot với các thuộc tính từ AhaChat cần đẩy lên bao gồm

  • email
  • Firt Name
  • Last Name
  • sodienthoai

Kết quả là bạn sẽ nhận được một liên hệ mới trong HubSpot.

Như vậy là hướng dẫn này đã xong, hi vọng bạn sẽ kết hợp được công cụ hubspot và chatbot một cách hiệu quả.