Tạo Tin Nhắn Đánh Giá

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=userfeedback

Kịch bản mẫu: https://ahachat.com/share-story-to-bot/895b9deb70ba2655bf1d2a1424f053dedJua5VtW2y2654986

User Feedback là công cụ thu thập các ý kiến, đánh giá của khách hàng sau khi họ sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn. Sau khi khách hàng để lại đánh giá, bạn có thể gửi tin nhắn quảng cáo tới người dùng trong vòng 24h.

Thời gian duy trì của đánh giá có thể kéo dài 7 ngày, vì vậy bạn có thể gửi tin nhắn tới khách hàng trong 7+1 ngày khi khách hàng đánh giá dịch vụ qua Feedback. Đây cũng là một cách để bạn chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng cũng như lắng nghe được những ý kiến, đóng góp để hoàn thiện sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng hơn.

1. Tạo nút bấm User Feedback

Để tạo nút bấm User Feedback bạn cần tạo mới 1 block hội thoại

Nhập nội dung ở phần tin nhắn của bot và chọn nút User Feedback ở phần tin nhắn của khách

Trong đó:

(1) Tiêu đề tin nhắn: Nhập nội dung cho tiêu đề

(2) Nội dung tin nhắn: Nhập nội dung chứa tối đa 55 ký tự có dấu hoặc 80 ký tự không dấu.

(3) Tên nút: Nhập nội dung cho tên nút bấm

(4) Nội dung câu hỏi: Nhập nội dung câu hỏi

(5) Điểm: Lựa chọn mức độ điểm phù hợp với dịch vụ của bạn

(6) Kiểu đánh giá: Lựa chọn hình thức đánh giá

(7) Khách nhập nội dung đánh giá: Tích cho khách nhập nội dung hoặc không nhập khi đánh giá

1.1 Điểm

Trong phần Điểm có 5 sự lựa chọn và mức độ đánh giá điểm khác nhau bao gồm:

 • CSAT - Chỉ số hài lòng của khách hàng: CSAT được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với một tương tác hoặc sự kiện cụ thể. Đây là chỉ số hài lòng ngắn hạn cho trải nghiệm của khách hàng.

Trong CSAT bao gồm:

 • 5 Sao:

 • 5 Biểu tượng cảm xúc

 • Từ 1 đến 5

 • CES (từ 1 đến 7) - Chỉ số nỗ lực của khách hàng: CES được sử dụng để đo lường mức độ nỗ lực mà khách hàng trải qua khi họ tương tác với thương hiệu của bạn. Đây cũng là chỉ số ngắn hạn cho trải nghiệm khách hàng.
 • NPS (từ 0 đến 10) - Chỉ số giới thiệu sản phẩm: Đây là một số liệu tuyệt vời để đo lường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng trong thời gian lâu dài. Đó là thước đo bức tranh lớn về trải nghiệm khách hàng.

1.2 Kiểu đánh giá

Trong Kiểu đánh giá có 4 loại

 • Tiêu cực - Tích cực

 • Khó - Dễ

 • Rất không hài lòng - Rất hài lòng

 • Kém - Tuyệt vời.

2. Tạo kịch bản để gửi đánh giá

Thiết lập nội dung cho đối tượng User Feedback mà bạn muốn gửi đến khách hàng để họ đánh giá dịch vụ.

Bạn có thể gửi link ref cho khách hàng, cũng có thể gửi block từ livechat tới khách hàng

Khi khách hàng đã đánh giá xong bạn có thể sử dụng các thuộc tính sau để lấy thông tin feedback và thống kê.

 • Loại đánh giá: {{user_feedback_type}}
 • Điểm: {{user_feedback_value}}
 • Nội dung đánh giá: {{user_feedback_input_text}}

Khách hàng của bạn nhận được tin nhắn đánh giá, họ sẽ đánh giá và từ đó bạn có thể gửi tin quảng cáo tới khách.

3. Gửi tin nhắn Quảng Cáo ngoài 24 bằng Broadcast với thẻ tin nhắn CUSTOMER_FEEDBACK

Khoảng thời gian nhắn tin tiêu chuẩn để gửi Broadcast cho khách hàng là 24 giờ. Facebook khuyến khích bạn gửi Broadcast trong khoảng thời gian này giờ để có trải nghiệm khách hàng và tỷ lệ phản hồi tốt hơn.

Ngoài ra bạn có thể sử dụng thẻ tin nhắn: CUSTOMER_FEEDBACK để gửi chiến dịch Broadcast. Thẻ này cho phép bạn gửi tin nhắn đánh giá trong vòng 7 ngày sau tin nhắn cuối cùng của khách hàng.

3.1 Tạo tin nhắn đánh giá trong Broadcast

Để gửi tin nhắn CUSTOMER_FEEDBACK bạn cần tạo mới 1 Broadcast → Chọn tạo mới Block → và chọn block USER FEEDBACK

Tạo tiêu đề và nội dung cho tin nhắn đánh giá, ở đây bạn có thể tạo nội dung về chương trình, sự kiện quảng cáo sản phẩm của mình vào để kêu gọi khách hàng đánh giá

Sau khi khách hàng đánh giá thì chạy nội dung quảng cáo

3.1 Cài đặt gửi tin nhắn đánh giá

Khi bạn chọn thẻ CUSTOMER_FEEDBACK hệ thống sẽ tự lọc các khách hàng tương tác trong 7 ngày cho bạn.

4. Gửi chăm sóc Quảng Cáo ngoài 24 với thẻ tin nhắn CUSTOMER_FEEDBACK

Tương tự như Broadcast bạn cũng có thể gửi tin nhắn đánh giá này tới cho tất cả khách hàng trong vòng 7 ngày tính từ tin nhắn cuối cùng của khách.

Để gửi tin nhắn đánh giá trong phạm vi 7 ngày thì bạn chọn sử dụng thẻ tin nhắn: CUSTOMER_FEEDBACK khi cài đặt gửi chăm sóc