Cài đặt Giao thức chuyển giao đúng cách

Giao thức chuyển giao là gì?

Giao thức chuyển giao (Handover Protocol) là tính năng của nền tảng Messenger cho phép hai hoặc nhiều ứng dụng quản lý chat trên Facebook tham gia vào một cuộc trò chuyện bằng cách chuyển quyền kiểm soát cuộc trò chuyện giữa chúng. Lưu ý rằng Chuyển giao sẽ tự động chuyển tất cả các cuộc hội thoại sang thư mục "Xong" của Hộp thư đến Trang. Vô hiệu hóa Handover để khôi phục chúng trở lại.

Sự cố với Chatbot

Cài đặt sai: Nếu bạn thấy như ảnh dưới đây thì Bot sẽ không hoạt động chính xác và bạn cần tắt giao thức chuyển giao.

Thiết lập giao thức chuyển giao đúng

Cách xử lý

Để tắt giao thức chuyển giao, bạn làm theo từng bước dưới đây

Chuyển sang trang bị có tích hợp với Chatbot bị lỗi → chọn Quản lý

Chọn Quyền truy cập Trang

Chọn Tin nhắn nâng caoCấu hình cho ứng dụng nhận tin nhắn trên Messenger

Nếu đang chọn một ứng dụng thì bạn bấm ứng dụng một lần nữa. Nó sẽ bỏ chọn và giao thức chuyển giao sẽ bị vô hiệu hóa.

Làm mới quyền Facebook. Nền tảng Messenger có thể bất ngờ mất quyền truy cập trang khi thay đổi mật khẩu quản trị viên hoặc vì lý do nội bộ. Trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào với việc gửi nội dung hoặc thiết lập dịch vụ, chúng tôi khuyên bạn nên làm mới quyền thường xuyên.