Lấy dữ liệu google sheet ra bot

Google sheet là một CMS cực kỳ mạnh để quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng. Thông thường nếu muốn lưu hoặc lấy dữ liệu từ sheet vào chatbot sẽ phải dùng bên thứ 3 như zapier hoặc ifttt. Cả hai cách này hoặc là tốn nhiều chi phí, hoặc là giới hạn dữ liệu. Cho nên chúng tôi đã phát triển AhaChat để thực hiện công việc này một cách rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí.

Cách 1. Sử dụng block Google Sheet (Dễ nhất và nhanh nhất)

Bước 1: Tạo block google sheet

Bước 2: Chọn file sheet và bảng tính cần lấy thông tin

 1. Chọn file sheet.
 2. Chọn bảng tính trong file, ví dụ sheet1, sheet2...
 3. Chọn cột tìm kiếm (giống vlookup, ví dụ Messenger user id).
 4. Chọn giá trị cần tìm (có thể dùng thuộc tính chỗ này, ví dụ {{messenger_user_id}}, kết quả sẽ trả về hàng đầu tiên).
 5. Chọn thuộc tính cần lưu, ví dụ "mã hóa đơn mahoadon".
 6. Chọn tên cột để lấy giá trị, ví dụ "Tai nghe".
 7. Có thể lưu nhiều thuộc tính bằng nút "Thêm".

Một ví dụ sử dụng trường hợp này là khi sử dụng chatbot viral để thu thập thông tin khách hàng. Sau khi thu thập thông tin ta sẽ đưa qua hãng vận đơn để nhận mã vận đơn. Và nếu khách hàng muốn kiểm tra đơn hàng của mình sẽ dùng mã vận đơn này. Đầu tiên, ta sẽ dùng cột tìm kiếm là Messenger user id có giá trị là {{messenger_user_id}}. Tức là nếu khách hàng đã tồn tại trên sheet thì bot sẽ trả về mã vận đơn ở cột Tai nghe và lưu nó vào thuộc tính {{mahoadon}}. Từ đó, khách hàng có thể biết được tình trạng đơn hàng của mình thông qua thuộc tính {{mahoadon}}.

Cách 2. Dùng json api của google

Bước 1: Tạo file sheet với các dữ liệu cần lấy ra chatbot.

Ví dụ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vudxCMccJ130XtoapQ2k2E65H3xh1x8inpSdT05fGaE/edit?usp=sharing

Copy link ở dạng view

Bước 2: Đổi link từ edit?usp=sharing thành gviz/tq.

Ví dụ: Link cũ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vudxCMccJ130XtoapQ2k2E65H3xh1x8inpSdT05fGaE/edit?usp=sharing Link mới: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vudxCMccJ130XtoapQ2k2E65H3xh1x8inpSdT05fGaE/gviz/tq

Bước 3: Vào https://ahachat.com để tạo bot.

Có hướng dẫn đầy đủ tại đây. Khi tạo kịch bản cho bot (ở hướng dẫn này tôi dùng Kịch bản từ khóa để có thể dùng lại cho những lần sau) sẽ tạo các hội thoại gồm:

 • nhap_email: Chào mừng khách, sau đó yêu cầu họ nhập email.
 • kiem_tra: Gọi API kiểm tra thông tin cho khách. Chú ý trong hội thoại này ta chỉ đơn giản muốn kiểm tra api trả về có kết quả hay không nên ta sẽ chọn tin nhắn của người dùng là Bỏ qua.
 • tim_thay: Nếu tìm thấy, hiển thị thông tin cho khách gồm: tên, tuổi, điện thoại, tình trạng quan hệ.
 • nhap_email: Nếu không tìm thấy, yêu cầu khách nhập lại email. Lý do hội thoại này đặt trùng tên nhap_email vì hội thoại kiem_tra đang sử dụng biến số {{ursp.nhap_email}} để tìm kiếm thông tin.

Bước 4: Thêm link mới (có chứa gviz/tq) vào Tích hợp API tại hội thoại kiem_tra

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vudxCMccJ130XtoapQ2k2E65H3xh1x8inpSdT05fGaE/gviz/tq

Đổi POST thành GET

Cột Key điền tq

Cột Value điền SELECT A, B,C,E WHERE D="{{ursp.nhap_email}}"
(Hoặc cột value điền SELECT A, B,C,E WHERE lower(D)=lower("{{ursp.nhap_email}}") nếu không phân biệt hoa thường. Hoặc cột value điền SELECT A, B,C,E WHERE D={{ursp.tuoi}} nếu cột D chứa dữ liệu số, không dùng dấu "" )

Tại rẽ nhánh theo điều kiện tạo nhánh {{api.kiem_tra.table.rows[0]}} với điều kiện không xác định để kiểm tra xem có tìm thấy kết quả hay không.

Cuối cùng, kết nối các hội thoại và test trên Messenger.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính năng Lấy dữ liệu từ Google Sheet để lưu vào bot trong AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!