Cách tạo Chatbot bói tuổi vợ chồng

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=boituoivochong

Copy kịch bản: https://ahachat.com/share-story-to-bot/42c9faf2fb97c12c1dcdeab9ae12b2c29bsf9E12Lx1420271

JSON API là một công cụ cực mạnh của AhaChat giúp bạn truy xuất hay cập nhật các thông tin bên ngoài vào bot hay từ bot ra bên ngoài. Ví dụ:

  1. Lưu thông tin từ bot vào các hệ thống CRM, ERM.
  2. Search kết quả từ google, website hiển thị lên bot.
  3. Bói tình yêu, sim số, nhà cửa, cung mệnh.
  4. Gửi email, sms.

Sau đây mình sẽ làm hướng dẫn cách tích hợp Json API bói tuổi vợ chồng xem có hợp mệnh hay không.

Tổng quan kịch bản gồm 4 block đơn giản như sau: 3 block hội thoại và 1 block json api. Chú ý là api được sử dụng phải trả về kết quả json theo mẫu.

Bước 1: Tạo block lời chào khách hàng

Chú ý bước này mình chọn Tin nhắn của khách là "Bỏ qua" để chuyển đến block tiếp theo hỏi năm sinh của vợ.

Bước 2: Tạo block nhập năm sinh của vợ

Chú ý bước này mình sẽ chọn "Tin nhắn của Khách" là "Thời gian". Sau đó tích vào "Bắt buộc chọn đúng" để chắc chắn khách hàng nhập đúng thông tin.

Bước 3: Tạo block nhập năm sinh của chồng

Bước 4: Tạo block Json API để lấy kết quả

Chú ý các mũi tên màu đỏ trong hình, nếu điền sai thì api sẽ không chạy:

  1. Phương thức gọi api, có thể là GET hay POST.
  2. Đường dẫn api, phải tuyệt đối chính xác.
  3. Các tham số truyền vào, cột bên trái là từ khóa, cột bên phải là giá trị.
    (ở đây là sử dụng {{ursp.tên_block}} để truyền trực tiếp tin nhắn từ block vào api, bạn có thể dùng thuộc tính cũng ok)

Bước 5: Test và xem kết quả