Cách tạo Chatbot tử vi hằng ngày

1. Bói theo cung hoàng đạo

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=boicunghoangdao

Copy kịch bản: https://ahachat.com/share-story-to-bot/a9094299b3691ad78173745d672d28cae0Cb6U14FI1420380

Chỉ cần nhập ngày sinh, chatbot của AhaChat sẽ gửi bạn quẻ bói đầy đủ về cung hoàng đạo của mình trong hôm nay ;)

Sau khi copy nó sẽ gồm 3 block như thế này:

Sửa nội dung các block

(Block cunghoangdao)

(Block ket_qua)

Chú ý ở đây {{api.cunghoangdao.data.result}} chính là kết quả ở block cunghoangdao trả về.

Test và xem kết quả

2. Bói theo tuổi 12 con giáp

Demo: https://m.me/ahachatter?ref=boi12congiap

Copy kịch bản: https://ahachat.com/share-story-to-bot/25271e8b7b7e8005629af7802ccafc787T0IhSvhM11420609

Chỉ cần nhập ngày sinh, chatbot của AhaChat sẽ gửi bạn quẻ bói đầy đủ về tử vi 12 con giáp của mình trong hôm nay ;)

Sau khi copy nó sẽ gồm 2 block như thế này:

Sửa nội dung các block

(Block ket_qua)

Chú ý sử dụng phương thức POST.

Test và xem kết quả