Cách truyền tham số vào bot thông qua Ref URL

Truyền tham số vào AhaChat giúp bạn có thể lưu trữ được thông tin khách hàng khi họ nhấp vào link messenger. Có 2 cách truyền:

1. Truyền tham số tĩnh

Ví dụ bạn chạy 1 nội dung quảng cáo có tên là Quảng cáo 1 bằng landing page cho khách hàng ở Đà Nẵng, bạn đặt tên cho chiến dịch này là Ty. Khi đó bạn có thể tạo ra Ref URL như bên dưới:

https://m.me/ahachatter?ref=qc1.chiendich.Ty.diachi.ĐN

Để tạo ref với tham số tĩnh thì bạn vào AhaChat tạo như sau:

2. Truyền tham số động

Cũng ví dụ trên nhưng bạn chạy 1 nội dung quảng cáo có tên là Quảng cáo 1 bằng landing page cho khách hàng ở khu vực bất kỳ, bạn đặt tên cho chiến dịch này là Ty. Khi đó bạn có thể tạo ra Ref URL như bên dưới:

https://m.me/ahachatter?ref=qc1.chiendich.Ty.diachi.*

Hoặc nếu bạn sử dụng tên chiến dịch cũng là tên bất kỳ bạn muốn thì:

https://m.me/ahachatter?ref=qc1.chiendich.*.diachi.*

Hoặc nếu bạn lười hơn, chỉ muốn nhớ nội dung quảng cáo thì:

https://m.me/ahachatter?ref=qc1.*

Để tạo ref với tham số động thì bạn vào AhaChat tạo như sau:

(Ở đây dấu * đại diện cho tham số động)

3. Bóc tách các tham số

Và khi khách hàng click vào link này bạn sẽ dễ dàng lưu được các giá trị chiendich và diachi bằng cách bóc tách ref dựa vào dấu "." thành 8 phần như sau:

(đối với tham số tĩnh)

qc1chiendichTydiachiĐN
01234

Như vậy khi tách sẽ có kết quả là:

{{split(ref,".")[0]}} = qc1
{{split(ref,".")[1]}} = chiendich
{{split(ref,".")[2]}} = Ty (đây là thông tin cần lấy)
{{split(ref,".")[3]}} = diachi
{{split(ref,".")[4]}} = ĐN (đây là thông tin cần lấy)

(đối với tham số động)

qc1chiendich*diachi*
01234

Sau đó bạn có thể lưu vào thuộc tính nếu muốn:

Như vậy khi tách sẽ có kết quả là:

{{split(ref,".")[0]}} = qc1
{{split(ref,".")[1]}} = chiendich
{{split(ref,".")[2]}} = * (đây là thông tin cần lấy, có thể truyền giá trị bất kỳ)
{{split(ref,".")[3]}} = diachi
{{split(ref,".")[4]}} = * (đây là thông tin cần lấy, có thể truyền giá trị bất kỳ)

Hoặc xuất ra tin nhắn bot:

Và kết quả là:

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Cách truyền tham số vào bot thông qua Ref URL của AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!