Cách tạo Chatbot đặt lịch hẹn

Demo: https://m.me/ahachatdemo?ref=datlich

Kịch bản mẫu chứa Web Form đặt lịch: https://ahachat.com/share-story-to-bot/247c3cf517a682a7501e3b80ead1a7aesEHbBjM5vf3433596

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lên lịch hẹn từ chatbot và đồng bộ với Google Calendar

1. Tạo lịch hẹn

Vào menu Tăng trưởng → tạo Web Form

Thêm tiện ích Booking

Thiết lập nội dung cho form đặt lịch hẹn

(1) Lưu vào thuộc tính: Bạn tạo thuộc tính và cài cho lịch hẹn, thuộc tính sẽ chứa ngày và giờ của lịch hẹn
(2) Ngày làm việc trong tuần: Chọn các ngày cho phép khách hàng đặt lịch
(3) Thời gian: Chọn khung giờ cho phép khách hàng đặt lịch
(4) Duration: Đếm ngược trong bao nhiêu phút.
(5) Cho phép đặt trùng lịch: Bật/Tắt cho phép khách hàng có thể đặt trùng lịch.

Bạn bổ sung thêm thông tin khách hàng như họ tên, email, số điện thoại để hoàn tất nội dung cho Form đặt lịch và bấm Lưu

2. Tạo kịch bản đặt lịch hẹn

Bạn vào menu Trả lời tự động → tạo kịch bản đặt lịch hẹn → tạo block mới và thêm nút mở webform dẫn tới Form đặt lịch hẹn vừa tạo

Tiếp theo tạo một block xác nhận lại thông tin đặt lịch của khách hàng


Sau khi tạo xong và bấm test thử kịch bản bạn sẽ được nội dung đặt lịch như sau

3. Đồng bộ lịch hẹn với Google Calendar

Để đồng bộ lịch hẹn với Google Calendar bạn cần sử dụng thêm AhaMake (đăng ký tài khoản tại đây)

Sau đó làm theo tương tự hướng dẫn này để có thể đồng bộ lịch hẹn lên Google Calendar

https://ahamake.com/blog/google-calendar-case-study

Chúc bạn thành công!