Block Điều kiện

Block điều kiện nhằm mục đích kiểm tra những điều kiện được thỏa mãn dựa theo thuộc tính hay tin nhắn bot để điều hướng khách hàng rẽ nhánh đến block tiếp theo hoặc lưu các thuộc tính liên quan. Điều kiện từ trên xuống dưới sẽ tương ứng với các nhánh từ trái sang phải.

1. Cách tạo Điều kiện

Có 2 cách tạo, và mỗi điều kiện có thể tạo nhiều nhánh theo ý muốn:

1.1 Tạo từ Block Điều kiện

1.2 Tích ô Rẽ nhánh điều kiện

2. Cách sử dụng Điều kiện

2.1 Thêm nhánh

Có thể thêm bao nhiêu nhánh tùy theo mục đích sử dụng.

2.2 Thiết lập điều kiện tại nhánh

Mỗi nhánh tương ứng với nhiều điều kiện, mỗi điều kiện là một phép so sánh AND và OR.

Điều kiện AND:

AND {{dathamgia}} = 1
AND {{damoi}} < 1

Nghĩa là nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 VÀ thuộc tính damoi bé hơn 1 (bằng 0) thì điều kiện này ĐÚNG. Còn nếu không thỏa một trong hai phép toán này thì điều kiện là SAI.

Ví dụ:

dathamgia = 1 và damoi = 0 thì ĐÚNG.
dathamgia = 1 và damoi = 1 thì SAI.

Điều kiện OR:

AND {{dathamgia}} = 1
AND {{damoi}} < 1

Nghĩa là nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 HOẶC thuộc tính damoi bé hơn 1 (bằng 0) thì điều kiện này ĐÚNG. Còn nếu không thỏa cả hai phép toán này thì điều kiện là SAI.

Ví dụ:

dathamgia = 1 hoặc damoi = 0 thì ĐÚNG.
dathamgia = 1 hoặc damoi = 1 thì ĐÚNG.
dathamgia = 0 hoặc damoi = 1 thì SAI.
HàmGiải thíchVí dụGiải thích
ANDTrả về ĐÚNG nếu tất cả đối tượng điều đúngAND dathamgia = 1 AND damoi < 1Điều kiện này trả về ĐÚNG nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 VÀ thuộc tính damoi bé hơn 1
ORTrả về ĐÚNG nếu một đối tượng nào đó đúngAND dathamgia = 1 AND damoi < 1Điều kiện này trả về ĐÚNG nếu thuộc tính dathamgia bằng 1 HOẶC thuộc tính damoi bé hơn 1

2.3 Quy tắc thứ tự điều kiện

Điều kiện từ trên xuống dưới tương ứng với Nhánh từ trái qua phải.

Ở ví dụ trên, tương ứng với 7 điều kiện trong block sẽ có 7 nhánh rẽ ra ngoài.

Nhánh 1: B bấm vào link Nhận Quà từ chia sẻ của A.

dathamgia = 0 (chưa tham gia)
ref không chứa messenger_user_id (bấm từ link của A)
ref chứa giá trị bất kỳ (bấm Test trên M)

Nhánh 2: B bấm vào link Nhận Quà từ chia sẻ của chính B.

dathamgia = 0 (chưa tham gia)
ref chứa messenger_user_id (bấm từ link của chính B)

Nhánh 3: B chưa mời được ai.

dathamgia = 1 (đã tham gia)
damoi < 1 (chưa mời được ai nên damoi = 0)

Nhánh 4: B mới mời được 1 người hoặc 2 người.

dathamgia = 1 (đã tham gia)
damoi < 3 (mời được 1 hoặc 2, vẫn chưa đủ 3 người)

Nhánh 5: B mời đủ 3 người và chưa điền thông tin.

dathamgia = 1 (đã tham gia)
damoi >= 3 (chúc mừng, đã mời đủ 3 người)
danhanqua = 0 (chưa điền thông tin nhận quà)

Nhánh 6: B mời đủ 3 người và đã điền thông tin nhận quà.

danhanqua = 1 (đã điền thông tin nhận quà)

Nhánh 7: Nhánh mặc định, không thõa cả 6 điều kiện trên nên bỏ qua không quan tâm.

3. Cách ứng dụng Điều kiện

Ứng dụng phổ biến nhất của Rẽ nhánh theo điều kiện là kết hợp với thuộc tính để tạo chatbot viral.

Các block A Kiểm Tra và B Kiểm Tra đang sử dụng Rẽ nhánh theo điều kiện để hiện thông báo đủ điều kiện nhận quà hay chưa.

Xem chi tiết cách ứng dụng điều kiện vào chatbot viral.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều kiện trong AhaChat? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!