Tích hợp Make

Make là một công cụ tự động hóa trực tuyến giúp kết nối các ứng dụng yêu thích của bạn, ví dụ như Gmail, Slack, Mailchimp, v.v...

AhaChat kết hợp cùng Make để hỗ trợ tối ưu quy trình bán hàng chuyên nghiệp và hiệu quả cho doanh nghiệp: Tự động đồng bộ và quản lý thông tin khách hàng từ AhaChat vào các file google sheet trên Make, Kết nối các ứng dụng và tự động chuyển giao dữ liệu, tự động hóa các quy trình tiếp cận khách hàng giúp chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn, quy trình làm việc của doanh nghiệp sẽ trở nên tinh gọn, chuyên nghiệp hơn,…

Để kết nối AhaChat với Make, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập Make để tạo Webhook

1.1. Đăng nhập vào Make theo liên kết sau
https://www.make.com/

1.2. Bấm + Create a new scenario

1.3. Bấm dấu + để thêm block Custom webhook.

1.4. Chọn Add để tạo mới liên kết webhook và copy lại liên kết đó

Bước 2. Tạo kịch bản trên AhaChat để đẩy dữ liệu sang Make

2.1. Bạn tạo kịch bản trên AhaChat để lấy thông tin từ khách hàng

Có thể copy mẫu sau: https://ahachat.com/share-story-to-bot/cd4ad391648f4358d64639fdd0b44205N5PlQHFtpb3178815

2.2. Dán liên kết Webhook đã copy ở trên vào block API

Trong đó:

(1): Bạn dán link url Webhook kích hoạt từ Make

(2): Các giá trị biến được tự động đẩy sang Make

(3): Thuộc tính của khách hàng tương ứng với mỗi biến trên Chatbot

2.3. Sau khi dán liên kết, bạn chọn “Test trên Messenger” để chạy kịch bản này. Sau đó, mở lại Make và bấm vào nút RUN ONCE. Hệ thống sẽ nhận được yêu cầu với thông tin bạn vừa chạy kịch bản ở AhaChat.

Sau khi đã có được thông tin của khách hàng trên Make, từ đây bạn có thể kết nối với các nền tảng khác để đồng bộ thông tin với nhau

Bước 3. Đẩy thông lên Lark Base và Telegram.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện đẩy thông tin từ Make lên Lark Base và Telegram

3.1 Lark Base

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên cạnh block Webhook và chọn HTTP >Make a request

Sử dụng phương thức POST để nhập các tham số API của Lark Base vào

Ở phần content của block http bạn lấy thông tin từ block webhook để gán vào

Bấm thử “RUN ONCE” và kết quả là thông tin của khách hàng đã được đẩy lên Lark Base

3.2 Telegram

Bạn bấm tiếp vào dấu + bên cạnh block HTTP và chọn Telegram > Sent a Text Message

Kết nối với Bot Telegram của bạn bằng token và ID của kênh/nhóm chat trên telegram

Cũng thực hiện gán thông tin đã có từ webhook vào khung Text

Bấm RUN và xem kết quả

Chúc bạn thành công !!!