Lý do tạo Chatbot WhatsApp thất bại

1. Không nhận được mã đăng ký

Có hai lý do có thể khiến bạn chưa nhận được mã đăng ký ứng dụng WhatsApp Business API.

Đầu tiên, số điện thoại của bạn được liên kết với một tài khoản rồi (WhatsApp cá nhân hoặc WhatsApp for Business). Thứ hai, bạn đã kết nối số này với API WhatsApp Business thông qua một nhà cung cấp khác .

Với trường hợp số điện thoại này đã đăng ký tài khoản Whatsapp cá nhân, việc gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị của bạn không có nghĩa là bạn đã xóa tài khoản WhatsApp của mình. Để xóa tài khoản của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  • Mở ứng dụng WhatsApp.
  • Chuyển đến “Cài đặt” > “Tài khoản” và nhấp vào Xóa tài khoản của tôi .
  • Nhập số điện thoại của bạn ở định dạng quốc tế và nhấp vào Xóa tài khoản của tôi.

Xin lưu ý rằng việc xóa tài khoản là một hành động không thể đảo ngược và bạn sẽ mất tất cả lịch sử trò chuyện.

Tìm hiểu thêm về cách xóa tài khoản WhatsApp từ hướng dẫn của WhatsApp.

Để đảm bảo rằng số điện thoại không còn được liên kết với tài khoản hiện có, hãy nhấp vào liên kết https://wa.me/62123456789 (trong đó "62123456789" là số điện thoại của bạn ở định dạng quốc tế) và nhấp vào Bắt đầu trò chuyện. Nếu số này khả dụng để tạo mới, bạn sẽ thấy thông báo lỗi "Số điện thoại được chia sẻ qua URL không hợp lệ" khi nhấp vào liên kết trong nút.

Trong một số trường hợp, WhatsApp có thể không hiển thị lỗi. Một cách khác để kiểm tra xem số điện thoại có bị hủy liên kết hay không là gửi tin nhắn đến số đó. Nếu bạn thấy trạng thái tin nhắn "Đã gửi" (một dấu tích) hoặc "Đã gửi" (hai dấu tích), thì số này của bạn đã được liên kết với Whatsapp rồi.