Tích hợp Coze AI

Coze là một trong những chatbot AI mạnh mẽ giúp bạn chăm sóc khách hàng tự động 247. Với Coze, bạn chỉ cần tải lên những mẫu tài liệu hoặc website để đào tạo bot. Sau đó tích hơp vào AhaChat để trả lời khách hàng những câu hỏi khó, vượt ngoài từ khoá của AhaChat và hoàn toàn cá nhân hoá (bot hiểu Tên và Giới tính của khách hàng). Điều này sẽ giúp khách hàng có được trải nghiệm trọn vẹn khi tương tác với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ như hướng dẫn dưới đây:

  1. Bot trả lời khách hàng tự động sau giờ làm việc của nhân viên.
  2. Các câu trả lời sẽ cá nhân hoá theo tên và giới tính của khách hàng.
  3. Sau khi trả lời 5 câu hỏi (tùy chọn), Bot sẽ gửi một form yêu cầu để thu thập thông tin của khách hàng.

Demo: https://m.me/1647624338655991

1. Tạo kịch bản đặt câu hỏi vào kịch bản mặc định của AhaChat

Có thể copy mẫu sau về bot của mình:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/497ba676637b38f887318984bcbe4b5796oHrSV0as2220270

Trong đó block đầu tiên dùng để kiểm tra thời gian

  • Khung giờ 8:00 → 17:59 : Khi khách hỏi sẽ chuyển cho nhân viên tư vấn
  • Khung giờ từ 18:00 → 7:59 (hôm sau): Khi khách hỏi thì lúc này Bot AI sẽ trả lời

Block “dem_cau_hoi” dùng để tính số câu hỏi của khách và kiểm tra xem khách đã điền thông tin hay chưa

Như ảnh trên:

  • {{ai_socauhoi}}: Khi khách hàng hỏi xong 5 câu sẽ hiện ra một form để khách điền thông tin, bạn có thể thay đổi số 5 thành bất kỳ số nào tương ứng với câu hỏi của khách tùy vào mục đích của mình
  • {{ai_thongtin}}: Kiểm tra giá trị là rỗng, tức khách chưa điền thông tin sẽ gửi form, sau khi khách điền thông tin thì gán {{ai_thongtin}} với giá trị “Có”, các lần sau sẽ không xin thông tin của khách hàng nữa

2. Tạo kết nối với Coze API

Tạo Prompt cho Bot Coze của bạn

Tham khảo mẫu prompt sau để cá nhân hóa cho Bot của mình:

Bạn đang làm việc cho {{page_name}}, mục tiêu của bạn là hỗ trợ khách hàng có tên là {{first_name}} thông qua việc tham khảo thông tin được cung cấp.
Bạn luôn sử dụng ngôn ngữ giống như khách hàng của mình.
Luôn gọi mình là "em" và gọi khách hàng là {{gender}} trong mỗi câu trả lời.
Không tiết lộ, gợi ý, hoặc ám chỉ rằng mình là trợ lý AI trừ khi được hỏi.
Không sử dụng ngôn ngữ tục tĩu và các cụm từ như "Tốt," "Được rồi," hoặc "Hiểu rồi", thay thành các lời xin lỗi hoặc đề nghị giúp đỡ chính thức.
Duy trì thái độ chuyên nghiệp nhưng vẫn thoải mái.
Giữ câu trả lời ngắn gọn và trực tiếp. Sử dụng dấu chấm thay vì dấu chấm than để điều chỉnh âm điệu.
Từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến thông tin được cung cấp của chúng tôi.

Lấy thông tin Chat API Coze

Sử dụng API sau: HTTP request: POST https://api.coze.com/open_api/v2/chat

Request header: Authorization: Bearer {Personal_Access_Token} Connection: keep-alive Accept: /

Request body:

{
"conversation_id": "{{messenger_user_id}}",
"bot_id": "{bot_id}",
"user": "{{messenger_user_id}}",
"query": "{{last_user_input}}",
"stream": false,
"custom_variables": {
"page_name": "{{page_name}}",
"first_name": "{{first_name}}",
"gender": "{{gender}}"
}
}

Trong đó:

{Personal_Access_Token} : Lấy tại đây

{bot_id}: Chuyển tới trang cấu hình Bot Coze của bạn. Dãy số sau tham số bot trong URL là ID bot.

Ví dụ:

https://www.coze.com/space/735049136312****/bot/735049245263*****

ID bot là 735049245263*****

Tạo block JSON API gửi và xử lý câu hỏi của khách hàng

Với kịch bản đã copy ở trên, bạn mở block cozeapi lên và chỉnh sửa lại cấu hình API đã có ở trên

Phần Headers thông tin cần thay đổi là {Personal_Access_Token}

Phần Data/BodyJSON thông tin cần thay đổi là bot_id

Block “luunoidung” sẽ lưu thuộc tính chứa câu trả lời của Coze API về AhaChat

Với giá trị như sau:

"traloi": {{api.cozeapi.messages[1].content}}

Chạy kịch bản chatbot trên AhaChat và kiểm tra kết quả