Tích hợp Thông báo Telegram vào AhaChat

Khác với Messenger, Telegram cung cấp tính năng gửi tin nhắn ngoài 24h mà không có giới hạn gì cả, vì vậy bạn có thể tận dụng ưu thế này để đẩy những thông báo quan trọng từ Chatbot sang Telegram theo hướng dẫn bên dưới.

Hướng dẫn tạo Bot Token và Group ID ở Telegram

1. Hướng dẫn tạo Token

Kết nối với @BotFather bằng liên kết: https://telegram.me/BotFather. Khi cửa sổ trò chuyện với bot sẽ được mở trong Telegram, nhấn nút Start.

Bạn sẽ thấy văn bản này:

Nhấp vào /newbot và chọn tên cho bot.

P.S. Vui lòng nhập tên bot của bạn. Sau đó, bạn phải chọn tên người dùng cho bot của bạn. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Khi tên người dùng được chọn, bot của bạn sẽ được tạo tự động và sẵn sàng để sử dụng. Sau đó bạn sẽ thấy một thông báo như sau.

Copy Token và Sử dụng cho Tài khoản Liên kết ở AhaChat

2. Hướng dẫn lấy ID Group Telegram

Bước 1: Truy cập đường dẫn: https://web.telegram.org

Bước 2: Truy cập vào Group mà bạn muốn lấy ID và mở đường dẫn của Group ở trình duyệt .Ví dụ https://web.telegram.org/#/im?p=g154513121

Bước 3: Lấy ID Group Telegram của bạn: -154513121 ( đây chính là ID group )

Lưu ý: bạn cần thêm con BOT đã tạo vào Group nhận dữ liệu của bạn ở Telegram.

Mở app Tele ở Desktop hoặc Mobile ,chọn Group của bạn, dấu... bên tay phải, Add Members,,bạn tìm kiếm theo tên con BOT bạn đã tạo và thêm vào Group

Tích hợp Bot Telegram vào AhaChat

Vào menu Cài đặt > Thông báo, copy Token dán vào đây để kích hoạt. Nếu bạn sử dụng bot Telegram mặc định của AhaChat thì không cần phải làm thêm bước này.

Quay trở lại Kịch bản, chọn Block cần thông báo rồi chọn +Hành động > Thông báo đến Admin

Điền nội dung thông báo và group cần thông báo

Chat ID có thể lấy từ menu Cài đặt của AhaChat hoặc ở bước tạo Group trên Telegram

Kiểm tra kết quả