Hướng dẫn tạo Zalo OA

Zalo OA (Zalo Official Account) là trang kinh doanh chính thức của một doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo. Trong quá trình kinh doanh trên Zalo, bạn có thể sử dụng Zalo page, Zalo cá nhân, Zalo shop để bán hàng.

Zalo OA tổng hợp tất cả những tính năng trên để phù hợp hơn cho mục đích kinh doanh của bạn. Trên Zalo OA, bạn có thể thực hiện chiến dịch marketing để đạt được những mục tiêu chiến lược kinh doanh.

1. Các bước đăng ký OA

Bước 1: Truy cập trang khởi tạo OA

Đăng nhập tài khoản trang OA theo đường dẫn http://oa.zalo.me/manage

Có 2 cách đăng nhập:

 • Đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký Zalo.
 • Quét mã QR code

Click vào “Tạo Official Account mới”

Bước 2: Chọn loại tài khoản OA

Chọn loại tài khoản Doanh Nghiệp

Bước 3: Chọn danh mục

Chọn một trong các danh mục con phù hợp với hình thức kinh doanh của doanh nghiệp (nằm bên dưới danh mục chính Doanh Nghiệp).

Bước 4: Nhập thông tin

Điền đầy đủ thông tin Tên Official Account, Thông tin mô tả, Họ tên và số điện thoại người tạo OA

Bước 5: Cập nhật ảnh đại diện, ảnh bìa

Vui lòng tham khảo quy định về ảnh đại diện và ảnh bìa trước khi cập nhật hình ảnh trên OA

Tiêu chuẩn hình ảnh:

 • Ảnh đại diện (150x150 pixels, dung lượng <1MB, định dạng png hoặc jpg).
 • Ảnh bìa (320x350 pixels, vùng an toàn 320x180 pixels, dung lượng <1MB, định dạng png hoặc jpeg).

Bước 6: Nhập địa chỉ doanh nghiệp

Chọn tỉnh thành, quận/huyện và nhập địa chỉ tại nơi doanh nghiệp đang hoạt động. Vui lòng cung cấp địa chỉ chính xác để giúp OA được tìm kiếm dễ dàng hơn.

Nhấn Hoàn tất để khởi tạo OA

2. Xác thực tài khoản

Zalo Official Account là một trang đại diện doanh nghiệp. Vì vậy, Zalo OA sẽ yêu cầu doanh nghiệp xác thực cho thấy đây chính là tài khoản chính chủ và cung cấp nút vàng cho doanh nghiệp (Tương tự như nút xanh ở Fanpage). Vui lòng nhấn chọn Bắt đầu xác thực.

Sau đó bạn có thể lực chọn Xác thực tài khoản bằng việc chọn một trong ba cách và cung cấp hình ảnh chứng minh cho Zalo OA.

Trong đó:

Cách 1. Xác thực theo tên đăng ký doanh nghiệp

Bạn có thể chọn một trong hai bộ hồ sơ:

Bộ hồ sơ 1A: Cung cấp hình ảnh/bản scan (2 mặt) giấy đăng ký doanh nghiệp và CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện trên giấy đăng ký doanh nghiệp.

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: phải có mã ngành phù hợp với dịch vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, có hiệu lực và còn thời hạn.
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu: phải khớp với thông tin của người đại diện trên giấy đăng ký doanh nghiệp. (Trường hợp không thể cung cấp giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện, bạn có thể lựa chọn bộ hồ sơ 1B)

Bộ hồ sơ 1B: Cung cấp hình ảnh/bản scan có dấu mộc của Công ty theo mẫu tại đây

Cách 2. Xác thực theo tên thương hiệu

Bạn có thể chọn một trong hai bộ hồ sơ:

Bộ hồ sơ 2A: Cung cấp hình ảnh/bản scan (2 mặt) Giấy đăng ký doanh nghiệp, CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện trên giấy đăng ký doanh nghiệp và giấy tờ xác minh thương hiệu.

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: phải có mã ngành phù hợp với dịch vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, có hiệu lực và còn thời hạn.
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu: phải khớp với thông tin của người đại diện trên giấy đăng ký doanh nghiệp. (Trường hợp không thể cung cấp giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện, bạn có thể lựa chọn bộ hồ sơ 2B)
 • Giấy tờ xác mình thương hiệu: Có thể là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn hạn được cấp bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ hoặc Giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu từ công ty chủ quản thương hiệu đó (hoặc) bất cứ giấy tờ nào chứng minh được tính hợp pháp của OA trong việc sở hữu/ được quyền sử dụng thương hiệu đăng ký trong lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Pháp luật.

Bộ hồ sơ 2B: Cung cấp hình ảnh/bản scan có dấu mộc của Công ty theo mẫu tại đây và Giấy tờ xác minh thương hiệu.

Cách 3. Xác thực theo tên giao dịch

Bạn có thể chọn một trong hai bộ hồ sơ:

Bộ hồ sơ 3A: Cung cấp hình ảnh/bản scan (2 mặt) giấy đăng ký doanh nghiệp; CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện trên giấy đăng ký doanh nghiệp và hai (02) yếu tố chứng minh tên giao dịch.

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh: phải có mã ngành phù hợp với dịch vụ kinh doanh theo quy định của pháp luật, có hiệu lực và còn thời hạn.
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu: phải khớp với thông tin của người đại diện trên giấy đăng ký doanh nghiệp. (Trường hợp không thể cung cấp giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện, bạn có thể lựa chọn bộ hồ sơ 3B)
 • Hai (02) yếu tố chứng minh tên giao dịch: Vui lòng tham khảo các giấy tờ hợp lệ tại đây

Bộ hồ sơ 3B: Cung cấp hình ảnh/bản scan có dấu mộc của Công ty theo mẫu tại đây và hai (02) yếu tố chứng minh tên giao dịch.

Zalo OA sẽ gửi xác nhận kiểm duyệt cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi được kiểm duyệt thành công bạn có thể sử dụng các tính năng của Zalo OA.

Chúc bạn thao tác thành công.