Cài Đặt Giao Tiếp AI

Kết hợp với từ khóa ở nội dung trả lời tự động theo kịch bản, bạn cũng có thể áp dụng thêm tính năng Giao tiếp AI để tạo các câu hỏi thường gặp phổ biến có xu hướng được khách hàng hỏi đi hỏi lại giúp bot trả lời thông minh hơn, bắt đúng các câu hỏi và trả lời mượt mà thay vì chỉ một nội dung như kịch bản mặc định.

Tính năng cho phép bạn tạo từ khóa với nhiều nội dung trả lời khác nhau, đào tạo bot hàng ngày dựa vào tin nhắn tương tác của nhân viên với khách hàng, các câu hỏi mà khách hay hỏi tương thích từng lĩnh vực của bạn.

Hướng dẫn tạo tính năng Giao tiếp AI

  1. Vào menu cài đặt chọn tab Giao tiếp AI

  1. Chọn thêm mới để tạo Q&A.
  • Phần Khách hỏi: Nhập tất cả các câu hỏi liên quan mà khách hàng hay hỏi
  • Phần Bot trả lời: Tạo nội dung trả lời tương ứng cho câu hỏi, bạn có thể tạo được nhiều mẫu câu trả lời khác nhau để đào tạo cho bot trả lời giống thật hơn, nội dung sẽ được bot trả lời ngẫu nhiên

  1. Thêm hành động để gắn thẻ phân loại hoặc gửi chăm sóc

Áp dụng FAQ vào chatbot

Với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thương hiệu có website và trang FAQ, bạn cũng có thể áp dụng vào chatbot để phản hồi các thắc mắc của khách hàng.

Phân tích, chọn lọc tất cả nội dung mà khách có thể hỏi về vấn đề liên quan và thêm vào Giao tiếp AI.

Với tính năng miễn phí này bạn có thể thay thế cho các giải pháp chatbot ứng dụng AI như Dialogflow hay FPT.AI với chi phí rất cao.

Bộ Q&A mẫu của AhaChat:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SgrB_3N8F9hPDs1ggVGu6auxMuXxkgtpiXNSMETf6c0/edit?usp=sharing

Demo