Hướng dẫn tạo Quảng cáo CTS (Click to Subscribe)

Là loại Quảng cáo marketing kết hợp với thông báo định kỳ (Recurring Notifications) cho phép các doanh nghiệp bắn tin nhắn liên tục đến khách hàng hằng ngày/tuần/tháng mà không vi phạm chính sách 24 để từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.

Quảng cáo Nhấp để Đăng ký có sẵn trong Trình quản lý Quảng cáo, để thực hiện bạn hãy xem hướng dẫn từng bước về cách tạo Quảng cáo nhấp để đăng ký trong Trình quản lý quảng cáo dưới đây.

Bước 1: Tạo chủ đề Recurring Notifications và thông báo lời mời chọn đăng ký trong AhaChat TRƯỚC KHI bạn bắt đầu quy trình tạo Quảng cáo nhấp để đăng ký trong Trình quản lý quảng cáo

1. Tạo chủ đề Recurring Notifications

Truy cập vào AhaChat và vào menu “Cài đặt”. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy mục “Chủ đề”, hãy tiến hành tạo Chủ đề Recurring Notifications với nút “Tạo mới” và nhập tên, nội dung cho chủ đề (xem hình dưới).

2. Tạo thông báo lời mời chọn đăng ký

Để tạo được nội dung thông báo mời đăng ký, trong kịch bản trả lời tự động bạn chọn “Tạo mới block” → chọn block “Recurring Notifications”

Cài đặt nội dung thông báo

  • Hình ảnh: Bạn thêm link hình ảnh hoặc chọn up ảnh lên từ máy, dung lượng dưới 2mb, bạn sử dụng hình ảnh để miêu tả cho thông báo muốn gửi tới khách hàng.
  • Tiêu đề: Nhập tiêu đề tối đa 65 ký tự, là tiêu đề bạn gửi tới khách hàng với nội dung thật hấp dẫn nhằm thu hút khách bấm vào nút “Nhận tin nhắn”.
  • Tần suất: Bạn được phép lựa chọn 1 trong 3 tuần suất gửi tin ( hàng ngày - hàng tuần - hàng tháng) để gửi tin nhắn ngoài 24h cho khách hàng khi khách bấm nút nhận thông báo.
  • Chủ đề: Chọn chủ đề bạn đã tạo ở mục “Chủ đề” trong menu Cài đặt.

Trong đó Tần suất:

  • DAILY - cho phép các doanh nghiệp gửi một tin nhắn mỗi 24h trong khoảng thời gian 6 tháng.

  • WEEKLY - cho phép các doanh nghiệp gửi 1 tin nhắn trong mỗi tuần (7 ngày)trong khoảng thời gian 9 tháng.

  • MONTHLY - cho phép các doanh nghiệp gửi 1 tin nhắn mỗi tháng (30 ngày) trong khoảng thời gian 12 tháng.

Sau khi tạo xong bạn bấm test để gửi tin nhắn đăng ký Recurring Notifications.

Lưu ý: Bạn phải bấm vào nút “nhận tin nhắn” bằng tài khoản quản trị page của mình thì Chủ đề Recurring Notifications mới có thể được đồng bộ vào trình quản lý Quảng cáo.

Bước 2: Quy trình tạo Nhấp để đăng ký sau khi chủ đề Thông báo định kỳ được tạo.

1. Bạn tiến hành tạo quảng cáo như bình thường, và chọn mục tiêu chiến dịch là "Lượt tương tác" và bấm "Tiếp tục"

2. Lượt chuyển đổi chọn “Ứng dụng nhắn tin”

3. Ở nút kêu gọi hành động trên bài quảng cáo bạn có thể chọn "Gửi tin nhắn" hoặc “Đăng ký”

4. Kéo xuống phần "Mẫu tin nhắn" → Tạo mới → Gửi tin nhắn marketing → Chỉnh sửa

5. Thêm nội dung tin nhắn chào mừng và chọn chủ đề đã tạo ở Bước 1

6. Bấm xem trước trong Messenger để kiểm tra Quảng cáo của bạn sẽ hoạt động thế nào.

Bước 3: Áp dụng tín dụng quảng cáo

Sau khi nhận được email cấp tín dụng từ Meta bạn vui lòng chờ 1-2 ngày để được cấp tín dụng chạy Quảng cáo

Để kiểm tra và sử dụng tín dụng đã được cấp thì bạn thực hiện các bước sau:

1. Đi đến phần Cài đặt thanh toán.

Tài khoản đã được tín dụng thì bạn sẽ thấy xuất hiện thêm mục “Tín dụng quảng cáo” trong tài khoản của mình

2. Bấm dấu 3 chấm chọn Áp dụng cho chiến dịch

3. Tại đây bạn có thể chọn Áp dụng khoản tín dụng cho “tài khoản quảng cáo” để sử dụng khoản tín dụng này cho tất cả các bài quảng cáo trên tài khoản này

4. Hoặc chọn “Áp dụng cho chiến dịch cụ thể” để sử dụng khoản tín dụng này vào bài quảng cáo nào mà bạn muốn.